POMOĆ JE MOĆ

Korisnik: Općina Legrad

Trajanje projekta: od 4. rujna 2020. godine od 4. ožujak 2022. godine

Ukupna vrijednost projekta: 1.392.977,00 kuna

Sufinanciranje od strane EU: 1.392.977,00 kuna (100%)

Opći cilj projekta je omogućiti ženama s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem pristup tržištu rada i zapošljavanja na području 6 jedinica lokalne samouprave u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Svrha projekta je unaprijediti radni potencijal žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici s ciljem ublažavanja posljedica njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području 6 jedinica lokalne samouprave u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Aktivnosti: Zapošljavanje žena pripadnica ciljne skupine u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju; Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljne skupine; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.