Poduzetnička zona ISTOK

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 70.000.
Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): 30.000 u vlasništvu grada/općine.
Lokacija: Općina Kloštar Podravski.
Namjena zemjišta: Proizvodno – uslužna.
Dopušteni koeficijent izgradnje: 0,5.
Dopušteni koeficijent iskoristivosti: 1,5.
Dopuštena visina gradnje (m): 10.
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): 60 dB(A) danju i 50 dB(A) noću. Buka u kontaktnim prostorima stambenog dijela naselja Kloštar Podravski ne smije prelaziti 45 dB danju i 40 dB noću.
Cijena zemljišta (EUR): Nije definirana.

 

Dostupnost infrastrukture/energenata

Energenti

 

U zoni – Da/Ne

Blizu zone – Da/Ne

Kapaciteti

Električna energija 45 KW   dostupnost MW  
Plin – kapacitet     kapacitet (m3/h)  
Voda     m3/dan  
Odvodnja/kanalizacija     m3/dan  
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda        

 

Komunalna davanja

Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): 1. zona – 1,061, 2. zona – 0,663, 3. zona – 0,398.
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3): 1. zona – 1,061, 2. zona – 0,663, 3. zona – 0,398.
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: Prilikom gradnje koje služe obavljanju poduzetničke i poljoprivredne djelatnosti
Iznos komunalne naknade (EUR/m2) – Po koeficijentima: 

 • stambeni prostor 1.0;
 • stambeni i poslovni prostor  koji koriste neprofitne udruge građana 1.0;
 • garažni prostor 1.0;
 • poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti 5.0;
 • poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne 10.0;
 • građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti koeficijent iznosi 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor;
 • neizgrađeno građevinsko zemljište 0.05.

Oslobađanje plaćanja komunalne naknade – Nekretnine:

 • u vlasništvu Općine;
 • koje se upotrebljavaju za djelatnost školskog i  predškolskog obrazovanja;
 • koje koriste ustanove zdravstvene zaštite;
 • koje se upotrebljavaju za djelatnosti vatrogasnih službi;
 • koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti;
 • za građevinska zemljišta na kojima su spomen obilježja i spomen područja.

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3):
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3):
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3):

 

Vodna naknada

Naknada za uređenje voda (EUR/m3):

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da.
Prostorni plan uređenja grada: Da.
Generalni urbanistički plan: Nema obveze izrade.
Urbanistički plan uređenja: Ne postoji obveza izrade.
Detaljni plan uređenja: Ne postoji obveza izrade.

 

Prometna povezanost

Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Ne.
Pristupna cesta: (udaljenost u km): 1,0.
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 66 km (A1).
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 3 km.
Morska luka (udaljenost u km): 270 km, Luka Rijeka.
Zračna luka (udaljenost u km): 111 km, zračna luka  Zagreb.

 

Postojeća poduzeća u zoni
Ime poduzetnika Djelatnost Zemlja porijekla Vlasnik poduzetnika (društvo) Web stranica poduzetnika
MM AUTOMOBILI d.o.o. Proizvodnja, trgovina i usluge Hrvatska Krešimir Hadžija https://www.poslovna.hr/lite/mm-automobili/83361/subjekti.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
RONI METALI d.o.o. Sakupljanje sekundarnog otpada Hrvatska Dražen Oškera https://cumaps.net/en/HR/roni-metali-doo-p82794
TEHNOHIT.HR Proizvodnja namještaja Hrvatska Mladen Balić http://www.hrastico.eu/kontakt/
DRAVA KOM d.o.o Gospodarenje otpadom Hrvatska Goran Grgurek https://www.drava-kom.hr/
KRIVAJA METALI Društvo za projektiranje, proizvodnju, promet i usluge Bosna i
Hercegovina
Stipo Slišković https://crodux-derivati.hr/2021/04/otvoren-93-crodux-benzinski-servis-klostar-podravski/

 

Kontakt

Općina Kloštar Podravski
Pročelnica jedinstvenog Upravnog Odjela: Nataša Martinčević.

Adresa: Kralja Tomislava 2, 48 362 Kloštar Podravski.
Tel: 385 (0)48 816 066.
E-mail: [email protected]