Poslovna zona A-sjever Đurđevac

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 219.022.
Veličina dostupnog zenljišta (m2): 160.935,54.

Lokacija: Ulica Grada Vukovara, grad Đurđevac.
Namjena zemljišta: Proizvodno-uslužna.
Dopušteni koeficijent izgradnje: 0,6.
Dopušteni koeficijent iskoristivosti: 3,0.
Dopuštena visina gradnje (m): 12.
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): 80.

 

Specifikacija parcela u ponudi

 

 

Veličina parcele (m2)

Opis terena*

Broj katastarske čestice

Vlasništvo**

Tereti na nekretnini

Način raspolaganja zemljištem***

Cijena zemljišta (EUR/m2)

Najveća dostupna javna parcela

61.132

ravno 3952/2 Javno (lokalno) nema prodaja/zakup 8,90 (uz korištenje olakšice 0,09 EUR/m2)
Najveća dostupna javna parcela kroz spajanje susjednih parcela

99.170

ravno

3952/2

3952/1

Javno (lokalno) nema prodaja/zakup 8,90 (uz korištenje olakšice 0,09 EUR/m2)
Najveća dostupna privatna parcela

Najveća dostupna privatna parcela kroz spajanje više parcela


 

*Opis terena (ravno/nagnuto/brdovito).

** Vlasništvo (javno (državno/lokalno)/privatno).

*** Način raspolaganja zemljištem (prodaja/zakup/pravo gradnje).

 

Dostupnost infrastrukture/energenata

 

ENERGENTI 

U zoni – Da/Ne

Blizu zone – Da/Ne

 

Kapaciteti

Električna energija DA

DA

dostupnost MW  –
Plin – kapacitet DA DA kapacitet (m3/h)  –
Voda DA DA m3/dan  –
Odvodnja / kanalizacija DA DA m3/dan  –
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda DA DA  –  –

 

Komunalna davanja
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): 4.

Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m3): 4.
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3): 4.
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: Da, 100%.
Iznos komunalne naknade (EUR/m2): 0,20-0,66.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade: Da, 50-100% prvih 5 godina + Kig x 100% idućih 5 godina.

 

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): 0,67.
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3): 0,12.
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3): 02.

 

Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR/m3): 0,03 – 1,68 EUR/m2 godišnje.

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da.
Prostorni plan uređenja grada: Da.
Generalni urbanistički plan: NE.
Urbanistički plan uređenja: Izrađen.
Detaljni plan uređenja: Ne postoji obveza izrade.

 

PROMETNA POVEZANOST

Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Ne.
Pristupna cesta: (udaljenost u km): 0,1.
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 83 km (A1).
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 25 km.
Morska luka (udaljenost u km): 281 km, Luka Rijeka.
Zračna luka (udaljenost u km): 113 km, zračna luka  Zagreb.

 

Poticajne mjere i olakšice:

  • Umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta:
  1.  umanjenje kupoprodajne cijene za obavljanje proizvodne djelatnosti iznosi 99%,
  2.  umanjenje kupoprodajne cijene iznosi 99% za obavljanje uslužnih djelatnosti, osim trgovačkih djelatnosti,
  3.  u slučaju da poduzetnik koji djeluje na području naselja u Gradu Đurđevcu, a seli djelatnost u Poduzetničku zonu A – sjever, kupoprodajna cijena umanjuje se za 99%, bez obzira na vrstu djelatnosti.

Olakšice i poticaji vezani uz komunalnu naknadu i komunalni doprinos:

  • Komunalna naknada:

– oslobađaju se plaćanja komunalne naknade poduzetnici, za novoizgrađene građevine namijenjene proizvodnim djelatnostima i to 100 % za prvih pet godina  te u narednih pet godina sukladno postotku izgrađenosti građevinskog zemljišta;

– za novoizgrađene građevine namijenjene neproizvodnim – uslužnim i ostalim  djelatnostima osim trgovačkih, poduzetnici se oslobađaju plaćanja komunalne naknade i to 50% prvih pet godina te u narednih pet godina sukladno postotku izgrađenosti građevinske parcele,

– poduzetnici koji djeluju na području naselja u Gradu Đurđevcu, a sele djelatnost u Poduzetničku zonu A – sjever, bez obzira na vrstu djelatnosti, oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade  u iznosu 100% za prvih pet godina  te u narednih pet godina sukladno postotku izgrađenosti građevinske parcele.

  • Komunalni doprinos:

–  oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa investitori za građevine namijenjene proizvodnim djelatnostima u iznosu 100%;

– od plaćanja komunalnog doprinosa za građevine namijenjene neproizvodnim djelatnostima, osim trgovačkih djelatnosti, oslobađaju se investitori za svakog novozaposlenog radnika s područja Grada Đurđevca u iznosu od 2%, a za svakog novozaposlenog radnika izvan područja Grada Đurđevca u iznosu od 1%;

– poduzetnici koji djeluju na području naselja u Gradu Đurđevcu, a sele djelatnost u Poduzetničku zonu A – sjever, bez obzira na vrstu djelatnosti, oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu 100%.

 

Postojeća poduzeća u zoni
Ime poduzetnika Djelatnost Zemlja porijekla Vlasnik poduzetnika (društvo) Web stranica poduzetnika
Beton design d.o.o. Proizvodnja proizvoda od betona Hrvatska  – https://www.betondesign.hr/ 

 

KONTAKT

Grad Đurđevac
Pročelnica Upravnog Odjela za razvojne projekte: Silvija Lukačin.
Adresa: Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac.
Tel: 098/374-112.
E-mail: [email protected]

 

Shematski prikaz poslovne zone nalazi se OVDJE.

Skenirana kopija isječka sa slobodnim halama nalazi se OVDJE.