Fond solidarsnosti Europske unije


Objavljen otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“

Dodatne informacije dostupne su na web stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Ministarstva unutarnjih poslova.


Objavljen otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“

Dodatne informacije dostupne su na web stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Ministarstva zdravstva.


Objavljen otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima“

Dodatne informacije dostupne su na web stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.


Objavljen otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine”

Dodatne informacije dostupne su na web stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.


Objavljen otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije”

Dodatne informacije dostupne su na web stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.


Objavljen otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području pošte i telekomunikacija oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije”

Dodatne informacije dostupne su na web stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.


Objavljen otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom FSEU.2022.MZO.”

Dodatne informacije dostupne su na web stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Objavljen otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije”

Dodatne informacije dostupne su na web stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Ministarstva kulture i medija.