Općina Sveti Ivan Žabno

 

Općina Sveti Ivan Žabno

Općina Sveti Ivan Žabno smještena je na jugozapadu Koprivničko-križevačke županije. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2021. godine Općina ima 4.343 stanovnika na površini od 106,60 km2.

U sastavu Općine Sveti Ivan Žabno nalaze se sljedeća naselja: Brdo Cirkvensko, Brezovljani, Cepidlak, Cirkvena, Hrsovo, Kenđelovec, Kuštani, Ladinec, Markovac Križevački, Novi Glog, Predavec Križevački, Rašćani, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Čvrstec, Škrinjari i Trema.

Općina Sveti Ivan Žabno prometno je čvorište nekoliko važnih cestovnih pravaca i predstavlja prometnu poveznicu na relaciji Križevci-Bjelovar te se također nalazi na relaciji Koprivnica-Bjelovar-Zagreb i Koprivnica-Križevci-Zagreb.

Lužec

POSLOVNA ZONA
LUŽEC

Sriem

POSLOVNA ZONA
SRIEM

Trema

POSLOVNA ZONA
TREMA

Na području Općine planirana je izgradnja 3 poslovne zone: Lužec, Sriem i Trema.

www.osiz.hr