Općina Sokolovac

 

Općina Sokolovac

Općina Sokolovac nalazi se u Koprivničko-križevačkoj županiji, prostire se na površini od 136,69 km2 i prema posljednjem popisu stanovništva iz 2021. godine broji 2.789 stanovnika. Općina Sokolovac je prometno dobro povezana jer sjedištem Općine prolazi državna cesta D41 Koprivnica-Vrbovec.

U sastavu općine nalaze se sljedeća naselja: Brđani Sokolovački, Domaji, Donja Velika, Donjara, Donji Maslarac, Grdak, Hudovljani, Jankovac, Kamenica, Ladislav Sokolovački, Lepavina, Mala Branjska, Mala Mučna, Mali Botinovac, Mali Grabičani, Mali Poganac, Miličani, Paunovac, Pešćenik, Prnjavor Lepavinski, Rijeka Koprivnička, Rovištanci, Sokolovac, Srijem, Široko Selo, Trnovac Sokolovački, Velika Branjska, Velika Mučna, Veliki Botinovac i Vrhovac Sokolovački.

sokolovac-istok

GOSPODARSKA ZONA
ISTOK

sokolovac-vm

GOSPODARSKA ZONA
VELIKA MUČNA

sokolovac-zapad

GOSPODARSKA ZONA
ZAPAD

Na području Općine Sokolovac planirana je izgradnja triju gospodarskih zona: Velika Mučna, Sokolovac-zapad i Sokolovac-istok.

www.sokolovac.hr