Općina Sokolovac

 

Općina Sokolovac

Općina Sokolovac nalazi se u Koprivničko-križevačkoj županiji, prostire se na površini od 136,69 km2 i prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine broji 3.452 stanovnika. Općina Sokolovac je prometno dobro povezana jer sjedištem Općine prolazi državna cesta D41 Koprivnica-Vrbovec.

U sastavu općine nalaze se sljedeća naselja: Brđani Sokolovački, Domaji, Donja Velika, Donjara, Donji Maslarac, Grdak, Hudovljani, Jankovac, Kamenica, Ladislav Sokolovački, Lepavina, Mala Branjska, Mala Mučna, Mali Botinovac, Mali Grabičani, Mali Poganac, Miličani, Paunovac, Pešćenik, Prnjavor Lepavinski, Rijeka Koprivnička, Rovištanci, Sokolovac, Srijem, Široko Selo, Trnovac Sokolovački, Velika Branjska, Velika Mučna, Veliki Botinovac i Vrhovac Sokolovački.

soko-ist   soko-vm   soko-zap

 

Na području Općine Sokolovac planirana je izgradnja triju gospodarskih zona: Velika Mučna, Sokolovac-zapad i Sokolovac-istok.

www.sokolovac.hr

Veličina teksta
Kontrast