Općina Kalinovac

 

Općina Kalinovac smještena je u istočnom dijelu Koprivničko-križevačke županije. Na površini od 27,39 km2 živi 1.601 stanovnik.

Općina Kalinovac prometno je dobro povezana, nalazi se na čvorištu prometnih pravaca prema Koprivnici, Bjelovaru i Virovitici. U blizini Kalinovca prolazi dionica Državne ceste D2 Koprivnica-Đurđevac-Virovitica.

U Općini Kalinovac planirane su dvije poduzetničke zone: Gospodarska zona Kalinovac Jug nalazi se neposredno uz pravac Podravske magistrale D2 Koprivnica-Virovitica i Kolodvorsku ulicu te Poduzetnička zona Kalinovac Sjever koja je smještena u sjevernom djelu Kalinovca.

 

Zona Jug
Zona Sjever

 

 

 

 

 

 

 

www. kalinovac.hr