Općina Kalinovac

 

Općina Kalinovac smještena je u istočnom dijelu Koprivničko-križevačke županije. Na površini od 27,39 km2 živi 1.297 stanovnika prema zadnjem popisu stanovništva iz 2021. godine.

Općina Kalinovac prometno je dobro povezana, nalazi se na čvorištu prometnih pravaca prema Koprivnici, Bjelovaru i Virovitici. U blizini Kalinovca prolazi dionica Državne ceste D2 Koprivnica-Đurđevac-Virovitica.

U Općini Kalinovac nalaze se gospodarske zone Kalinovac Jug i Kalinovac Sjever. Gospodarska zona Kalinovac Jug nalazi se neposredno uz pravac Podravske magistrale D2 Koprivnica-Virovitica i Kolodvorsku ulicu dok je gospodarska zona Kalinovac Sjever smještena u sjevernom djelu Kalinovca.

jug

GOSPODARSKA ZONA
JUG

sjever

GOSPODARSKA ZONA
SJEVER