Općina Kalinovac

 

Općina Kalinovac smještena je u istočnom dijelu Koprivničko-križevačke županije. Na površini od 27,39 km2 živi 1.601 stanovnik.

Općina Kalinovac prometno je dobro povezana, nalazi se na čvorištu prometnih pravaca prema Koprivnici, Bjelovaru i Virovitici. U blizini Kalinovca prolazi dionica Državne ceste D2 Koprivnica-Đurđevac-Virovitica.

U Općini Kalinovac nalaze se gospodarske zone Kalinovac Jug i Kalinovac Sjever. Gospodarska zona Kalinovac Jug nalazi se neposredno uz pravac Podravske magistrale D2 Koprivnica-Virovitica i Kolodvorsku ulicu dok je gospodarska zona Kalinovac Sjever smještena u sjevernom djelu Kalinovca.

 

Poslovna zona Jug Kalinovac Poslovna zona Sjever Kalinovac

 

www. kalinovac.hr

Veličina teksta
Kontrast