Općina Drnje

 

Općina Drnje smještena je u sjeveroistočnom dijelu Koprivničko-križevačke županije na području od 29,65 km2 te ima ukupno 1.865 stanovnika. Općina se sastoji od tri naselja: Botovo, Drnje i Torčec.

Općina Drnje nalazi se na povoljnom geostrateškom i prometnom položaju jer je smještena na presjeku brojnih cestovnih pravaca. Kroz Općinu prolazi državna cesta D41 Koprivnica-Drnje-Gola-Mađarska u smjeru graničnog prijelaza s Republikom Mađarskom te dio ceste D20 Prelog-Varaždin. Željeznička pruga Rijeka-Zagreb-Koprivnica-Drnje-Botovo-Zakany-Budimpešta prolazi kroz središnji dio Općine.

drnje-b2

 

Gospodarska zona Cege smještena je uz državnu cestu D20 Hodošan (D3) – Prelog – Donja Dubrava – Đelekovec – Drnje (D41), a udaljena je svega 500 m od željezničke stanice Drnje (međunarodna željeznička gruga M201 – državna granica  s Republikom Mađarskom – Botovo – Koprivnica – Dugo Selo).

 

www.drnje.hr