ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA “PORE” KKŽ

 

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 147/2014123/2017)

Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća

Pravilnik o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja

Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima zajednice

IPA Prekogranični program Mađarska-Hrvatska 2007-2013.

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013.

Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014-2020.

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014-2020.

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014-2020.

Program ruralnog razvoja 2014-2020.

INTERREG V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

Strateški plan Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za razdoblje 2014-2016.

Zakon o proračunu (Narodne novine 87/2008136/2012 i 15/2015)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012 i 157/2013)

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Narodne novine 80/201341/2014107/2014 i 30/2015)

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/200263/200753/201256/2013 i 121/2016)

Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (Narodne novine 111/2012 i 28/2013)

Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (Narodne novine 40/2013)

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine 93/2013114/2013 i 41/2014)

Strategija razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj 2014-2020.

Strateški plan razvoja Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje 2015-2017.

Strategija razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013-2020.

Strateški plan Ministarstva rada i mirovinskog sustava za razdoblje 2016-2018.

Županijska razvojna strategija Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011-2013.

Županijska razvojna strategija Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014-2020.

Zaključak o odabiru modela novog ustroja i daljnjeg razvoja lokalnog partnerstva za zapošljavanje – „nova uloga za nove zadatke“