Novi početak

Korisnik: Koprivničko-križevačka županija

Trajanje projekta: od 25. studenog 2020. godine do 25. svibnja 2023. godine

Ukupna vrijednost projekta: 9.233.880,49 kuna

Sufinanciranje od strane EU: 9.233.880,49 kuna (100%)

Opći cilj projekta je unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Svrha projekta unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama u Koprivničko-križevačkoj županiji, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji i podizanje svijesti javnosti o pravima žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji.

Aktivnosti: Uspostava skloništa i pružanje usluge skrbi izvan vlastite obitelji na području Koprivničko-križevačke županije; Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji u Koprivničko-križevačkoj županiji; Podizanje svijesti javnosti o pravima žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.