Gospodarska zona RASINJA

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 304.000
Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): 265.900
Namjena zemjišta: Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje:
Dopušteni koeficijent iskoristovosti:
Dopuštena visina gradnje (m): –
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB):
Cijena zemljišta (EUR):

 

Dostupnost infrastrukture/energenta

Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda: U izradi (2023. godina)
Plin – kapacitet  (m3/h):
Električna energija – dostupnost MW:
Voda (m3/dan):
Odvodnja/kanalizacija (m3/dan): U izradi

 

Komunalne informacije

Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): 0,79
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3): 0,79
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: Ne
Iznos komunalne naknade (EUR/m2): 0,33-0,39
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade: Ne

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3): –

 

Vodna naknada

Naknada za uređenje voda (EUR/m3): 0,039-0,139

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da
Prostorni plan uređenja grada: Da
Generalni urbanistički plan: Da
Urbanistički plan uređenja: Izrađen
Detaljni plan uređenja: Izrađen

 

Prometna povezanost

Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Ne
Pristupna cesta: (udaljenost u km):
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 40 km
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 0,5 km
Morska luka (udaljenost u km): 247 km, Luka Rijeka
Zračna luka (udaljenost u km): 93 km, zračna luka Zagreb

 

Na području poslovne zone posluju 4 poslovna subjekta.

 

KONTAKT

Općina Rasinja
Općinski načelnik:
Danimir Kolman

Adresa: Trg Sv. Florijana 2, 48312 Rasinja
Tel: 385 (0)48 625-574, (0)48 837-360
E-mail: [email protected], [email protected]