Gospodarska zona Jug – Kalinovac

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 390,950
Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): 140.170
Namjena zemjišta: Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje: 0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti: 0,5
Dopuštena visina gradnje (m): 12
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): 80
Cijena zemljišta (EUR): 

 

Dostupnost infrastrukture/energenta

Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda: –
Plin – kapacitet  (m3/h):
Električna energija – dostupnost MW:
Voda (m3/dan):
Odvodnja/kanalizacija (m3/dan):

 

Komunalne informacije

Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3):
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3):
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa:
Iznos komunalne naknade (EUR/m2):
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade: Da

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3): –

 

Vodna naknada

Naknada za uređenje voda (EUR/m3):

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da
Prostorni plan uređenja grada: Da
Generalni urbanistički plan:
Urbanistički plan uređenja: Izrađen
Detaljni plan uređenja: –

 

Prometna povezanost

Potrebno izgraditi pristupnu cestu:
Pristupna cesta: (udaljenost u km):
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 62 km
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 4,5 km
Morska luka (udaljenost u km): 265 km, Luka Rijeka
Zračna luka (udaljenost u km): 107 km, zračna luka Zagreb

 

Na području poslovne zone posluje 5 poslovnih subjekata s oko 600 zaposlenih.

 

Kontakt

Općina Kalinovac
Pročelnica:
Ana-Marija Mađerić
Adresa: Dravska 4, 48 361 Kalinovac
Tel: 385 (0)48 883-006
E-mail: [email protected]