Gospodarska zona GREGUROVEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 240.000.
Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): 72.877m2 je u vlasništvu općine a 167.123m2 je u privatnom vlasništvu.
Lokacija: Općina Sveti Petar Orehovec.
Namjena zemjišta: Proizvodno – uslužna.
Dopušteni koeficijent izgradnje: 0,5.
Dopušteni koeficijent iskoristivosti: –
Dopuštena visina gradnje (m): 10.
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): –
Cijena zemljišta (EUR): 

 

Dostupnost infrastrukture/energenata
Energenti

 

U zoni – Da/Ne Blizu zone – Da/Ne Kapaciteti
Električna energija  –  – dostupnost MW  
Plin – kapacitet  – –  kapacitet (m3/h)  
Voda  –  – m3/dan  
Odvodnja/kanalizacija  –  – m3/dan  
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda  –  –    

 

Komunalne davanja

Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): 0,13.
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m3):0,13.
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3): 0,13.
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: Ne.
Iznos komunalne naknade (EUR/m2): 0,13.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade: Ne.

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3): –

 

Vodna naknada

Naknada za uređenje voda (EUR/m3): 

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da.
Prostorni plan uređenja grada: Da.
Generalni urbanistički plan: Ne.
Urbanistički plan uređenja: Nije izrađen.
Detaljni plan uređenja: Nije izrađen.

 

Prometna povezanost

Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Ne
Pristupna cesta: (udaljenost u km):
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 24 km.
Industrijski kolosijek (udaljenost u km):  10 km.
Morska luka (udaljenost u km): 213 km, Luka Rijeka.
Zračna luka (udaljenost u km): 60 km, zračna luka  Zagreb.

 

Postojeća poduzeća u zoni
Ime poduzetnika Djelatnost Zemlja porijekla Vlasnik poduzetnika (društvo) Web stranica poduzetnika
Bioplinara organica Kalnik 1 Proizvodnja električne energije Hrvatska Društvo s ograničenom odgovornošću „BIOGAZ“, Rusija, broj iz registra: 1065030019801,

Naziv registra: Jedinstveni državni registar pravnih osoba, Nadležno tijelo: OIB: 66402528274, Moskovska oblast, Gradski okrug Zarajsk, Grad Zarajsk, Moskovskaja

Bioen.hr

 

Broj zaposlenih (stanje 31.12.2022. godine): 10.

Kontakt

Općina Sveti Petar Orehovec
Općinski načelnik:
Franjo Poljak.

Adresa: Sveti Petar Orehovec 12, 48 267 Sveti Petar Orehovec, Koprivničko-križevačka županija.
Tel: 048/856-141.
E-mail: [email protected]