GASTROTOP

Korisnik: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Trajanje projekta: od 01. lipnja 2021. godine do 30. rujna 2022. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 291.243,20 EUR

Sufinanciranje od strane EU: 247.556,72 EUR (85%)

Opći cilj projekta je poboljšati dostupnost edukacija u području posebnih prehrambenih ograničenja na tržištu kroz razvoj i provedbu programa obuka, radionica, kreativnih kampova i panel rasprava.

Svrha projekta je razviti sveobuhvatnu obrazovnu potporu za pružatelje prehrambeno-turističkih usluga koja će olakšati potražnju za novim posebnim prehrambenim potrebama tržišta.

Aktivnosti: Panel diskusije za studente, poduzetnike i akademsku zajednicu; Radionice za inovacije u segmentu proizvodnje hrane; Idejni natječaj za studente; Treninzi i obuke; Studijska putovanja; Izrada baza podataka o ponuđačima ekoloških (ili općih) poljoprivrednih proizvoda te izrada Studije za uključivanje marginaliziranih skupina u gastro turizam te Priručnika za pružatelje prehrambenih usluga.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.