Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Korisnik: Obrtnička škola Koprivnica

Trajanje projekta: od 28. lipnja 2019. godine do 28. listopada 2022. godine

Ukupna vrijednost projekta: 30.021.538,54 kuna

Sufinanciranje od strane EU: 30.000.000,00 kuna (99,93%)

Opći cilj projekta je povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta u (pod)sektoru elektrotehnike i računalstva strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika.

Svrha projekta je unaprjeđenje infrastrukture regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u Koprivničko-križevačkoj županiji u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te intenziviranje suradnje sa sličnim centrima u EU.

Aktivnosti: Priprema projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji – Obrtničke škole Koprivnica te partnerske ustanove Strukovne škole Đurđevac; Provođenje postupaka javne nabave; Rekonstrukcija i dogradnja Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji – Obrtničke škole Koprivnica te partnerske ustanove Strukovne škole Đurđevac; Stručni nadzor radova; Nabava specijalizirane i ostale opreme; Neovisna financijska revizija projekta; Upravljanje projektom; Promidžba i vidljivost.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.