Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu

Korisnik: Obrtnička škola Koprivnica

Trajanje projekta: od 29. prosinca 2019. godine do 29. prosinca 2023. godine

Ukupna vrijednost projekta: 30.027.720,85 kuna

EU sufinanciranje projekta: 30.027.720,85 kuna

Sufinanciranje od strane EU je 100%

Opći cilj projekta Uspostava regionalnog centara kompetentnosti s ciljem pružanja relevantnih praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada.

Svrha projekta  Cilj projekta je uspostava programskih i kadrovskih uvjeta u Centru kompetentnosti Koprivničko-križevačke županije koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u (pod)sektorima elektrotehnike i računalstva.

Aktivnosti: Uspostava organizacije rada i razvoja Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji; Razvoj te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u Centru kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji; Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i partnerskih ustanova te mentora zaposlenih kod poslodavaca; Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra kompetentnosti Koprivničko-križevačke županije; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.