10 srp 2024

OBJAVLJEN POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA MODERNIZACIJSKOG FONDA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI I TOPLINARSTVU

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je drugi Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ u okviru Programa ulaganja dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije.

Svrha ovog poziva je doprinos postizanju nacionalnih klimatskih i energetskih ciljeva definiranih Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2030.:

 • povećanje udjela OIE u bruto finalnoj potrošnji energije Republike Hrvatske do 2030.;
 • smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2030.

Predmet Poziva je poticanje proizvodnje električne energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, kao i drugim objektima i prostorima povezanim s proizvodnim pogonima.

Očekivani učinci Poziva su:

 • smanjenje emisija stakleničkih plinova;
 • povećanje instalirane električne snage iz obnovljivih izvora energije;
 • ušteda energije;
 • povećanje instaliranog kapaciteta skladištenja energije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva je 33.813.570 EUR.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz Modernizacijskog fonda koja se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga dostavljenog u sklopu ovog Poziva je:

 • najniži iznos 100.000,00 EUR;
 • najviši iznos 5.000.000,00 EUR.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu po Prijavitelju koji se može dodijeliti  iznosi do 5.000.000,00 EUR u sklopu ovog Poziva.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD pripadaju području C: Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.
 
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu;
 • izgradnja elektrane na biomasu;
 • izgradnja elektrane na bioplin;
 • postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije);
 • projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu.

Dostava projektnog prijedloga započinje 9. srpnja 2024. u 9 sati.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 9. rujna 2024. do 9 sati.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci