31 svi 2024

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „OSIGURAVANJE INFRASTRUKTURNIH UVJETA ZA POVEĆANJE DOSTUPNOSTI RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA“

Dana 29. svibnja 2024. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”.

Predmet Poziva je ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova.

Svrha Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave.

Partnerstvo:

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili javnom ustanovom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska i/ili ustanovom za predškolski odgoj i obrazovanje čiji je osnivač vjerska zajednica i/ili ustanovom za predškolski odgoj i obrazovanje čiji je osnivač druga pravna ili fizička osoba, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta dnevnih boravaka u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje.

Ukupna raspoloživa sredstva:

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 45.662.400,00 eura osiguranih u Državnom proračunu RH iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u sklopu ovog Poziva.

Najviši, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u sklopu Poziva:

 • najniži iznos: 80.000,00 EUR
 • najviši iznos: 2.000.000,00 EUR

Prijavitelj može prijaviti jedan ili više projektnih prijedloga na način da ukupan zbroj postojećih i dodatnih mjesta za jasličke i vrtićke skupine ne prelazi 100% broja živorođene djece u dobi za vrtić na području prijavitelja prema podacima DZS.

Osnovne kategorije ulaganja su:

 1. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić);
 2. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom);
 3. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje);
 4. Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni ili matični vrtić);
 5. Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene;
 6. Adaptacija i opremanje postojećih prostora.

Prihvatljive aktivnosti u okviru osnovnih kategorija ulaganja su:

 1. Priprema projektno-tehničke dokumentacije;
 2. Izvedba građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na unutarnjem i vanjskom prostoru;
 3. Nabava opreme i namještaja;
 4. Usluge (stručnog nadzora nad izvedbom
  radova i opremanjem, usluge koordinatora zaštite na radu, usluge voditelja projekta sukladno članku 38. Zakona o poslovima i
  djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, priprema i provođenje postupka nabave);
 5. Promidžba i vidljivost.

Prihvatljive kategorije troškova su:

 1. Troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije;
 2. Troškovi usluga;
 3. Troškovi radova;
 4. Troškovi opremanja;
 5. Troškovi promidžbe i vidljivosti.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava je 30. svibnja 2024. godine. Projektni prijedlog podnosi se putem informacijskog sustava eKohezija.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. kolovoza 2024. godine u 23.59 sati.

Više informacija o objavljenom Pozivu dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci