27 svi 2024

EUROPSKA URBANA INICIJATIVA – TREĆI POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA INOVATIVNE MJERE

Europska urbana inicijativa (EUI) je novi instrument urbane dimenzije kohezijske politike s ukupnim proračunom od 450 milijuna EUR za programsko razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Europska urbana inicijativa je ključan instrument za potporu gradovima svih veličina, izgradnju kapaciteta i znanja, potporu inovacijama i razvoj prenosivih i prilagodljivih rješenja za europske urbane izazove.

Europska urbana inicijativa službeno je objavila i svoj treći poziv za inovativne mjere s proračunom od 90 milijuna EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u svrhu potpore gradovima u dvama tematskim područjima: „Energetska tranzicija” i „Tehnologija u gradovima”.

U okviru teme „Energetska tranzicija“ gradovi će eksperimentirati s inovativnim rješenjima za čišće i cjenovno pristupačnije energetske sustave, dok je cilj teme „Tehnologija u gradovima“ istražiti digitalna rješenja za bolje pružanje javnih usluga građanima, za prilagodbu prostornih planova u odnosu na namjenu i korištenje zemljišta uzimajući u obzir korištenje novih tehnologija u gospodarskim (industrijskim) zonama. U tom smislu potrebno je uspostaviti ravnotežu i optimizirati različite potrebe za zemljištem, a gradovi trebaju pronaći inovativne načine kojima će se osigurati prostor za različite namjene (npr. stanovanje), aktivirati prostor industrijskih zona, omogućiti sanaciju i obnovu brownfield zona, stvoriti kvalitetan javni prostor i unaprijediti javne usluge te ujedno stvoriti pretpostavke za prevenciju i smanjenje posljedica prirodnih ili katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem itd.
 
Poziv je otvoren svim gradovima Europske unije, uz iznimku gradskih vlasti koje su već podržane u okviru prethodnih poziva za inovativne mjere EUI-a

Na sljedećoj poveznici mogu se pogledati online webinari s korisnim savjetima za izradu prijedloga projekata, objavljen je online vodič o EUI-u općenito, kao i uvjetima poziva za inovativne mjere te se preko Urbanog posrednika (Urban Matchmaker) na portalu Portico, zainteresirani gradovi mogu međusobno povezivati i dijeliti iskustva, znanja i dobre prakse vezano uz urbane teme.

Prijave na natječaj otvorene su do 14. listopada 2024. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci