21 svi 2024

OBJAVLJEN POZIV „JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA ZA PROMOCIJU STEM-A“

Dana 20. svibnja 2024. godine Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“.

Opći cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva u promociji STEM-a među djecom i učenicima.

Specifični ciljevi Poziva su:

 1. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području promocije STEM-a te suradnja s visokim učilištima i/ili znanstvenim institutima i odgojno-obrazovnim institucijama;
 2. Provedba aktivnosti s ciljem promocije STEM-a među djecom i učenicima.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva je 20.000.000,00 EUR (85% iz sredstava EU i ESF+, 15% iz nacionalnih sredstava). Intenzitet potpore (udio bespovratnih sredstava) po pojedinom projektnom prijedlogu može iznositi 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 1. udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), a koja je u Registru udruga registrirana za područje djelovanja obrazovanja, znanosti, istraživanja ili tehničke kulture;
 2. zaklada – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama (NN br. 106/18, 98/19,151/22), a za koju iz Statuta proizlazi područje djelovanja povezano s obrazovanjem, znanosti, istraživanjem ili tehničkom kulturom.

Prijavitelj mora prijaviti i provoditi projekt u Partnerstvu. Partnerstvo se obvezno sastoji od sljedećih pravnih subjekata:

 • visoko učilište iz STEM područja upisano u Upisnik visokih učilišta koje vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i/ili znanstveni institut iz STEM područja i
 • ustanova koja djeluje u području predškolskog i/ili osnovnoškolskog i/ili srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.

Osim navedenog obveznog partnerstva, Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt u Partnerstvu s drugim pravnim osobama. Partner mora biti jedan od sljedećih pravnih subjekata:

 • organizacije civilnoga društva (udruga, zaklada, pravna osoba vjerske zajednice, umjetnička organizacija);
 • ustanove koje djeluju sukladno Zakonu o ustanovama;
 • regionalne i lokalne razvojne agencije;
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

 1. Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području promocije STEM-a među djecom i učenicima (OBAVEZNA);
 2. Aktivnosti jačanja suradnje organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih institucija, znanstvenih instituta i/ili visokih učilišta u popularizaciji znanosti među djecom i učenicima (OBAVEZNA);
 3. Aktivnosti kojima se promovira STEM područje u koje su uključena djeca i učenici (OBAVEZNA);
 4. Promocija STEM područja na javnim mjestima (OBAVEZNA);
 5. Horizontalne aktivnosti – Komunikacija i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija.

Prihvatljive kategorije troškova su:

 1. izravni troškovi osoblja – troškovi plaća i troškovi povezani s radom osoba koje izravno sudjeluju u provedbi aktivnosti operacije, odnosno izravno doprinose ostvarenju cilja operacije;
 2. ostali izravni troškovi – troškovi putovanja u zemlji za osobe izravno uključene u provedbu projekta, troškovi sudjelovanja ciljne skupine u projektnim aktivnostima, troškove hrane i pića, troškovi najma prostora, troškovi komunikacije i vidljivosti, troškovi vanjskih usluga, troškovi nabave;
 3. neizravni troškovi – troškovi upravljanja (voditelj projekta, administrator), troškovi postupka zapošljavanja, računovodstveni troškovi, troškovi čišćenja, trošak struje, vode, telefona i sl.

Razdoblje provedbe projekta može trajati najmanje 24 mjeseca, a najviše 36 mjeseci od datuma kada je na snagu stupio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Projektni prijedlog podnosi se putem sustava eKohezija u elektroničkom obliku. Projektni se prijedlozi zaprimaju od 21. svibnja 2024. godine. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 4. srpnja 2024. godine.

Više informacija o objavljenom Pozivu dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci