20 svi 2024

IZRAĐENA METODOLOGIJA ZA IZRADU ANALIZE/STUDIJE POSTOJEĆEG STANJA NEKORIŠTENIH PROSTORA I ZGRADA JAVNE NAMJENE – MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Svrha izrade Metodologije za izradu analize/studije postojećeg stanja nekorištenih prostora i zgrada javne namjene je ujednačavanje pristupa u prikupljanju podataka, izradi analiza/studija postojećeg stanja te kasnijem planiranju ponovnog korištenja nekorištenih prostora i zgrada javne namjene u JLP(R)S, a sve u svrhu osiguranja preduvjeta za razvoj kružnog gospodarenja prostorom i zgradama u RH.

Metodologija se provodi kao aktivnost Programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine (Program razvoja KG) koji između ostaloga, predviđa provedbu mjera ponovnog korištenja nekorištenih prostora i zgrada kao i produljenja trajnosti postojećih prostora i zgrada.

Također, Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (SPRRH) kao jedan od prioriteta i strateških usmjerenja prostornog razvoja prepoznaje učinkovitu uporabu postojećih prostora i zgrada pa tako potiče ponovno korištenje i produljenje trajnosti postojećih prostora i zgrada, revitalizaciju nekorištenih prostora i zgrada te ukazuje na „brownfield“ kao područja s razvojnim potencijalima na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Slijedom navedenoga, uz stručnu podršku Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) izradio je Metodologiju čiji je cilj unaprijediti fond nekorištenih prostora i zgrada javne namjene kroz primjenu načela kružnog gospodarenja, a kako bi se postigle okolišne, ekonomske i društvene koristi za lokalnu zajednicu.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci