13 svi 2024

GRAD KOPRIVNICA – JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KOPRIVNICE ZA 2024. GODINU

Grad Koprivnica objavio je Javni Poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi na području grada Koprivnice za 2024. godinu za sljedeće mjere:

 • MJERA 1. Cjeloživotno obrazovanje – edukacija i stručno osposobljavanje za rad u pčelarstvu, voćarstvu, povrtlarstvu i stočarstvu za troškove školovanja i sudjelovanja na edukaciji i stručnom osposobljavanju poljoprivrednih proizvođača;
 • MJERA 2. Sudjelovanje na sajmovima (izložbama, lokalno-tradicijskim manifestacijama);
 • MJERA 3: Studijska putovanja;
 • MJERA 4. Proizvodnja povrća, cvijeća i sjemenja u zatvorenim prostorima (plastenici i staklenici);
 • MJERA 5. Podizanje trajnih nasada;
 • MJERA 6. Očuvanje pčelinjeg fonda – držanje i proizvodnja pčela upisana u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza;
 • MJERA 7. Analiza tla i kalcifikacija – analiza tla poljoprivrednog zemljišta za sadnju trajnih nasada i povrća, analiza tla u već postojećim nasadima i kupnja materijala za odkiseljavanje tla;
 • MJERA 8. Okrupnjavanje posjeda – kupnja ili zamjena sa susjednim poljoprivrednim zemljištem radi okrupnjavanja postojeće parcele;
 • MJERA 9. Nabava novih plastenika;
 • MJERA 10. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje;
 • MJERA 11. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče;
 • MJERA 12. Ekološka proizvodnja;
 • MJERA 13. Nabava i postavljanje uređaja za hladnjače (voće i povrće);
 • MJERA 14. Umjetno osjemenjivanje goveda.

Korisnici sredstava potpore su obiteljska poljoprivredna gospodarstva i samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem, odnosno prebivalištem nositelja gospodarstva na području Grada Koprivnice najmanje tri godine, obrtnici registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište obrta na području Grada Koprivnice i udruge sa sjedištem na području Grada Koprivnice, a čije su poljoprivredne površine na području Koprivničko – križevačke županije, nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Koprivnice i ne traže potporu za rabljenu opremu.

Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja. Za osobe u sustavu poreza na dodanu vrijednost, PDV te sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak. Troškovi se priznaju ukoliko nastanu u razdoblju trajanja Javnog poziva te ukoliko su nastali u razdoblju ne ranije od 01. siječnja 2024. godine, osim za Mjeru 14. čiji troškovi se priznaju od 01. prosinca 2023. godine.

Prijave za dodjelu potpora podnose se Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i europske poslove Grada Koprivnice tijekom cijele godine, najkasnije do 30. studenoga tekuće godine odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci