05 tra 2024

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA UDRUGA T- 100055 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA DJELATNOSTI GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ U 2024. GODINI

Koprivničko-križevačka županija raspisala je Javni Natječaj za financiranje projekata/udruga T-100055 Financiranje Programa projekata i udruga za djelatnosti gospodarstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj u 2024. godini čija se glavna grupa djelatnosti odnosi na gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj.

Intenzitet donacije je maksimalno 50% od iznosa prihvatljivih troškova, a ne više od 800,00 EUR po udruzi, korisniku donacije, te 100 % u iznosu udrugama koje provode stručne edukacije, ali ne više od 860,00 EUR za troškove stručnih predavanja.

Prihvatljivi korisnici donacije:

  • udruge koje su registrirane, imaju područje djelovanja ili provode programe/projekte kojima su obuhvaćene osobe s prebivalištem na području Koprivničko-križevačke županije;
  • udruge koje imaju ljudske i materijalne resurse za provođenje programa/projekata, imaju aktivno tijelo upravljanja i vode transparentno financijsko poslovanje;
  • programi/projekti moraju biti osmišljeni na način da je moguće provoditi kontrolu i nadzor nad aktivnostima i potrošnjom odobrenih sredstava.

Rok za podnošenje prijedloga projekta i programa je 30 dana od datuma objave Javnog natječaja na web stranici Županije zaključno sa 04. 05. 2024. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE. 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci