02 tra 2024

OTVOREN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “ITU – SIGURNO POVEZANI”

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “ITU – sigurno povezani” u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

Svrha Poziva je povećanje korištenja prijevoza s nultom razinom emisija u urbanom području Koprivnica kroz ulaganja u biciklističku infrastrukturu.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva Poziva iznose 1.877.699,64 EUR.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Poziv je namijenjen jedinicama lokalne samouprave iz Urbanog područja Koprivnica.

Prihvatljivi prijavitelji su: Grad Koprivnica, Općina Drnje, Općina Đelekovec, Općina Hlebine, Općina Koprivnički Bregi, Općina Koprivnički Ivanec, Općina Novigrad Podravski, Općina Peteranec, Općina Rasinja i Općina Sokolovac.

Prijavitelj je odgovoran za provedbu projekta i djeluje samostalno. Partnerstvo u okviru ovog poziva nije prihvatljivo.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  1. Izrada projektno-tehničke i studijske dokumentacije (primjerice glavni projekt, idejni projekt, izvedbeni projekt i sva ostala projektno-tehnička dokumentacija potrebna za konkretnu infrastrukturu koja se planira u okviru projekta graditi/prilagođavati/modernizirati);
  2. Izgradnja nove i/ili prilagodba/modernizacija postojeće biciklističke infrastrukture u skladu s uvjetima iz Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi;
  3. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti;
  4. Upravljanje projektom i administracija;
  5. Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela).

Projekt se u cijelosti provodi na području Urbanog područja Koprivnica.

Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:

  • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva,
  • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova.

Najviši, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru Poziva:

  • najviši iznos – 600.000,00 EUR
  • najniži iznos – 100.000,00 EUR.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eKohezija u elektroničkom obliku.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 3. rujna 2024. godine

u 23:59 h.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije 3. svibnja 2024. godine u 11:00 h.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci