28 ožu 2024

OBJAVLJEN JAVNI POZIV FONDA ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROVEDBE MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA U SVRHU JAČANJA OTPORNOSTI URBANIH SREDINA (JP ZO – 5/2024)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO – 5/2024).

 

Cilj ovog Javnog poziva je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske. Također, dio koji se odnosi na sadnju stabala, grupe stabala i urbanih šuma na urbanim i periurbanim površinama doprinijet će provedbi Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske o sadnji dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030. godine, EIHP.

 

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje udovoljavaju uvjetima iz članka IV. Javnog poziva.

 

Prijavitelj može dostaviti jednu prijavu za sufinanciranje jednog projekta mjera prilagodbe klimatskim promjenama, a koji može sadržavati više projektnih aktivnosti. Iznimno, veliki gradovi (sukladno čl. 19a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) mogu dostaviti dvije prijave od kojih se svaka može odnositi na sufinanciranje jednog projekta provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama, koji može sadržavati više projektnih aktivnosti. Županije također mogu dostaviti dvije prijave, od kojih se svaka može odnositi na sufinanciranje jednog projekta provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama, koji može sadržavati više projektnih aktivnosti.

 

Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 17.000.000,00 EUR. Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u udjelu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja. Po jednoj prijavi prijavitelj može ostvariti najviše do 350.000,00 EUR.

 

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva odnose se na nabavu radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama propisanih Programom ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja te Akcijskim planom održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP).

 

Rok za dostavu prijave na Javni poziv završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije 31. prosinca 2024. godine.

 

Više informacija o Javnom pozivu možete promaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci