26 ožu 2024

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA O 2. IZMJENI POZIVA ZBOG POVEĆANJA ALOKACIJE

Dana 25. ožujka 2024. godine objavljena je 2. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ (kod Poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.01) objavljenog 1. travnja 2022. godine, a zatvorenog 2. kolovoza 2022. godine, radi povećanja alokacije Poziva.

Nastavno na 7. prosinca 2023. godine donesenu Provedbenu odluku Vijeća Europske unije o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, čime je službeno odobren Dodatak NPOO-u koji je temelj za pristupanje provedbi poziva temeljem dodatnih alokacija, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je 22. prosinca 2023. godine Odluku o povećanju alokacije predmetnog Poziva sredstvima osiguranim u Dodatku NPOO-u, kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru istog povećan s 300.000.000,00 kuna, odnosno 39.816.842,52 eura, na 65.581.520,15 eura. Povećanjem alokacije omogućit će se sufinanciranje svih projektnih prijedloga s rang-liste Odbora za odabir projekata osnovanog pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela, za koje nije bilo dostatnih sredstava u okviru spomenutog Poziva, a udovoljili su svim uvjetima i kriterijima istog, pod istim uvjetima kao i za već ugovorene projekte. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće. 

U okviru 2. izmjene Poziva pripremljeni su odnosno izmijenjeni sljedeći dokumenti:

  1. C6.1.R1-I1.01 Upute za prijavitelje_2. corrigendum
  2. C6.1.R1-I1.01 Sažetak poziva_2. corrigendum
  3. C6.1.R1-I1.01 Aneks 1. Program dodjele potpora de minimis_2. corrigendum
  4. C6.1.R1-I1.01 Prilog 1. Ugovor_2. corrigendum
  5. C6.1.R1-I1.01 Popis izmjena_2. corrigendum

Postupak dodjele za sve projektne prijedloge, koji će biti obuhvaćeni povećanjem alokacije Poziva, nastavit će se pod uvjetima koji su jednaki, odnosno nepromijenjeni u odnosu na uvjete Poziva.

U okviru preostalog dijela povećane alokacije iz Dodatka NPOO-u bit će raspisan i otvoren novi javni poziv za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada (neoštećenih u potresima i onih koje su bile oštećene u potresima te su provele obnovu nakon potresa), što je planirano za kraj prvog kvartala 2024. godine, a osnovni uvjeti novog poziva definirani su u najavi istog objavljenoj 18. ožujka ove godine na mrežnoj stranici Ministarstva.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci