13 ožu 2024

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OBJAVILA JAVNE POZIVE IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE

Koprivničko-križevačka županija krenula objavila je Javne Pozive iz područja poljoprivrede.

1.) Potpora male vrijednosti za povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva za mlade poljoprivrednike:

 • korisnici potpore male vrijednosti su poljoprivrednici, pravne i fizičke osobe odnosno mikro, mali i srednji poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nemaju ustrojen organizacijski oblik sukladno članku 15. Zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, upisani su Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, imaju ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva manju od 3.000 Eura, u trenutku podnošenja predmetnog zahtjeva nemaju više od 40 godina (mladi poljoprivrednici);
 • korisnici potpore male vrijednosti koji podnose zahtjeve moraju imati sjedište na području Koprivničko-križevačke županije;
 • prihvatljivi troškovi za dodjelu potpore male vrijednosti su troškovi kupnje poljoprivrednog zemljišta, podizanja višegodišnjih nasada, kupnje i izgradnje zaštićenih prostora ili kupnja stoke (uključujući pčelarstvo);
 • zahtjevi za potporu male vrijednosti podnose se jednom godišnje u periodu od 04. ožujka 2024. do 13. prosinca 2024. godine, odnosno do utroška sredstava.

Više informacija dostupno je OVDJE.

2.) Javni poziv – Potpora male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekološke proizvodnje:

 • korisnici potpore male vrijednosti su poljoprivrednici, pravne i fizičke osobe odnosno mikro, mali i srednji poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nemaju ustrojen organizacijski oblik sukladno članku 15. Zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, upisani su Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, imaju ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva manju od 3.000 Eura, u trenutku podnošenja predmetnog zahtjeva nemaju više od 40 godina (mladi poljoprivrednici);
 • korisnici potpore male vrijednosti koji podnose zahtjeve moraju imati sjedište na području Koprivničko-križevačke županije;
 • prihvatljivi troškovi za dodjelu potpore male vrijednosti su troškovi kontrole i certifikacije u ekološkoj proizvodnji u 2024. godini.
 • zahtjevi za potporu male vrijednosti podnose se jednom godišnje u periodu od 04. ožujka 2024. do 13. prosinca 2024. godine, odnosno do utroška sredstava.

Više informacija dostupno je OVDJE.

3.) Javni Poziv – Potpora male vrijednosti za višegodišnje nasade

 • predmet Javnog poziva je dodjela potpore male vrijednosti za kupnju sadnog materijala za podizanje višegodišnjih nasada;
 • prihvatljivi troškovi su sljedeći: kupnja sadnica voća, kupnja sadnica jagoda i kupnja loznih cijepova;
 • korisnici potpore male vrijednosti su profesionalni poljoprivrednici, pravne i fizičke osobe odnosno mikro, mali i srednji poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju ustrojen organizacijski oblik sukladno članku 15. Zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koji imaju ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva veću od 3.000 Eura koji su upisani u Registar poreznih obveznika i koji imaju podmirene obveze prema Koprivničko – križevačkoj županiji;
 • korisnici potpore male vrijednosti koji podnose zahtjeve moraju imati sjedište na području Koprivničko-križevačke županije;
 • zahtjevi za potporu male vrijednosti podnose se jednom godišnje u periodu od 06. ožujka 2024. godine do 13. prosinca 2024. godine, odnosno do utroška sredstava

Više informacija dostupno je OVDJE.

4.) Javni poziv – Potpora male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivredom gospodarstvu – ZATVOREN

 • predmet Javnog poziva je dodjela potpore male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu s ciljem povećanja i unapređenja ratarske, voćarske, vinogradarske, povrtlarske i stočarske proizvodnje;
 • prihvatljivi su računi za ulaganje u materijalnu imovinu koji su provedeni i realizirani u 2024. godini, a prema granama proizvodnje prihvatljivi su sljedeći troškovi: Potpora male vrijednosti za ratarsku proizvodnju, potpora male vrijednosti za voćarsku, vinogradarsku i povrtarsku proizvodnju i potpora male vrijednosti u stočarstvu;
 • korisnici potpore male vrijednosti su profesionalni poljoprivrednici, pravne i fizičke osobe, odnosno mikro, mali i srednji poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju ustrojen organizacijski oblik sukladno članku 15. Zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koji imaju ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva veću od 3.000 EUR, poljoprivredno gospodarstvo upisano u Registar poreznih obveznika i koje ima podmirene obveze prema Koprivničko-križevačkoj županiji;
 • korisnici potpore male vrijednosti koji podnose zahtjeve moraju imati sjedište i proizvodne kapacitete na području Koprivničko-križevačke županije;
 • intenzitet potpore male vrijednosti iznosi 30% od ukupno prihvatljivih troškova bez poreza na dodanu vrijednost, a korisnik potpore može ostvariti maksimalni iznos do 6.700,00 EUR u 2024. godini;
 • rok za podnošenje zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom je 45 dana od datuma objave Javnog natječaja na web stranici Županije zaključno sa 19. 04. 2024. godine odnosno do utroška sredstava.

Više informacija dostupno je OVDJE. ZATVOREN.

5.) Javni poziv – Potpora male vrijednosti za osiguranje u poljoprivredi

 • korisnici potpore male vrijednosti su profesionalni poljoprivrednici, pravne i fizičke osobe odnosno mikro, mali i srednji poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju ustrojen organizacijski oblik sukladno članku 15. Zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koji imaju ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva veću od 3.000 Eura, koji su upisani u Registar poreznih obveznika i koji imaju podmirene obveze prema Koprivničko – križevačkoj županiji;
 • prihvatljivi trošak je sklopljena polica osiguranja za osiguranje usjeva, višegodišnjih nasada i zaštićenih prostora za poljoprivrednu biljnu proizvodnju.
 • korisnici potpore male vrijednosti koji podnose zahtjeve moraju imati sjedište na području Koprivničko-križevačke županije.
 • intenzitet potpore male vrijednosti osiguranja u poljoprivredi je u iznosu 25% troška plaćene police, ali ne više od 2.000,00 Eura po pojedinačnoj polici ili 25% troška plaćene police, ali ne više od 2.700,00 Eura za skupne police u proračunskoj godini.
 • minimalni iznos predmetne potpore koji će se isplaćivati ne može biti manji od 70,00 EUR.
 • zahtjevi za potporu male vrijednosti podnose se jednom godišnje u periodu od 06. ožujka 2024. do 13. prosinca 2024. godine, odnosno do utroška sredstava.

Više informacija dostupno je OVDJE.

6.) Javni poziv – Potpore male vrijednosti za pčelarsku proizvodnju

 • korisnici potpore male vrijednosti su pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, s prebivalištem odnosno sjedištem na području Koprivničko–križevačke županije;
 • potpora male vrijednosti odnosit će se na:
  • a) nabavu šećera ili pogače za prihranu pčelinjih zajednica u iznosu od 2,70 Eura /košnici, odnosno ne više od 30% od ukupnog iznosa prema priloženim računima, a ne više od 700,00 Eura po korisniku.
  • b) nabavu nacionalne staklenke u iznosu od 0,20 Eura za 720 ml., 0,10 Eura za 580 ml. i 0,15 Eura za 370 ml., odnosno ne više od 30% od ukupnog iznosa prema priloženim računima, a ne više od 700,00 Eura po korisniku:
 • zahtjevi za potporu male vrijednosti podnose se jednom godišnje u periodu od 06. ožujka 2024. godine do 13. prosinca 2024. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

7.) Javni poziv – Potpore male vrijednosti za industrijsku proizvodnju povrća

 • korisnici potpore male vrijednosti su profesionalni poljoprivrednici, pravne i fizičke osobe odnosno mikro, mali i srednji poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koji imaju ustrojen organizacijski oblik sukladno članku 15. Zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koji imaju ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva veću od 3.000 Eura, koji su upisani u Registar poreznih obveznika i koji imaju podmirene obveze prema Koprivničko – križevačkoj županiji;
 • potpore male vrijednosti će se odobravati za troškove analize tla, sjemenskog ili sadnog materijala, zaštitnih sredstava i jednogodišnje opreme (mreže, mulch folije i jednogodišnje cijevi za navodnjavanje kap na kap);
 • potpore male vrijednosti se zbrajaju te korisnik potpore male vrijednosti po tekućem projektu T 100100 Potpore male vrijednosti u poljoprivredi po direktivi 1408 može ostvariti maksimalni iznos do 6.700,00 EUR.
 • zahtjevi za potporu male vrijednosti podnose se jednom godišnje u periodu od ožujka 2024. godine do 13. prosinca 2024. godine

Više informacija dostupno je OVDJE.

8.) Javni poziv – Potpora male vrijednosti sufinanciranje kamate za poljoprivrednu proizvodnju

 • korisnici potpore male vrijednosti su profesionalni poljoprivrednici, pravne i fizičke osobe, odnosno mikro, mali i srednji poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju ustrojen organizacijski oblik sukladno članku 15. Zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koji imaju ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva veću od 3.000 EUR, poljoprivredno gospodarstvo upisano u Registar poreznih obveznika i koje ima podmirene obveze prema Koprivničko-križevačkoj županiji;
 • predmet Javnog poziva je dodjela potpore male vrijednosti – sufinanciranje kamata za obrtna sredstva potrebna za provedbu proljetne/jesenske sjetve, kupnje prasadi i teladi s ciljem osiguranja likvidnosti poljoprivrednih proizvođača;
 • intenzitet potpore male vrijednosti za subvencioniranje kamate za proljetnu/jesensku sjetvu je u iznosu od 2% godišnjeg troška kamate za cijelo vrijeme trajanja kredita za obrtna sredstva (razdoblje korištenja, počeka i otplate), a minimalna površina za kreditiranje je 2 hektara poljoprivrednog zemljišta;
 • rok za podnošenje zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom je 180 dana od datuma objave Javnog natječaja na web stranici Županije zaključno sa 09. rujna 2024. godine odnosno do utroška sredstava.

Više informacija dostupno je OVDJE.

9.) Javni natječaj za davanje zakupa prava lova

 • Početak natječaja: 2. travnja 2024. godine.
 • Završetak natječaja: 3.5 svibnja 2024. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE. ZATVOREN.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci