29 velj 2024

OBJAVA NOVOG POZIVA ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU“ – MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je novi poziv za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.02) koji se provodi putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog poziva.

Cilj Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Poziv obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, ovisno o potrebama MSP-ova:

 Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati, ovisno o vrsti vaučera:

  • specijalizirane programe neformalnog učenja usmjerene na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije;
  • izradu internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama;
  • izradu strategije digitalne transformacije s akcijskim planom provedbe i metodologijom praćenja provedbe;
  • provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera i analizu prikupljenih podataka te definiranje dodatnih poboljšanja sustava;
  • uvođenje složenih digitalnih rješenja kojima će se omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela te jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije.

Ukupno raspoloživi iznos sredstava: 3.700.000,00 EUR.
 
Najviši iznos i intenzitet bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu ovisi o vrsti vaučera te iznosi:

Pojedinom prijavitelju može se po ovom Pozivu dodijeliti samo jedan vaučer.

Prijavitelju kojem je dodijeljen jedan vaučer u prethodnom pozivu „Vaučeri za digitalizaciju“, može se dodijeliti vaučer, pod uvjetom da se radi o vaučeru različite vrste u odnosu na vrstu vaučera koja je zatražena prijavom na ovaj poziv.

Prijavitelju kojem su dodijeljena 2 vaučera po prethodnom pozivu „Vaučeri za digitalizaciju“, ne može se dodijeliti vaučer po ovom pozivu.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi.
 
Prihvatljivi pružatelji usluga: pravne i fizičke osobe upisane u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”.

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga:

  1. Rok za podnošenje projektnih prijedloga traje od 1. ožujka 2024. godine do 08. travnja 2024. godine.
  2. Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO.

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva.

Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO do 14 kalendarskih dana prije isteka pojedinog roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci