19 velj 2024

OTVOREN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “OSIGURAVANJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU” – IZRAVNA DODJELA

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) ovom će operacijom provesti vanjska vrednovanja prema novome modelu vrednovanja institucija i studija, sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti. Projektne aktivnosti uključuju pokusnu provedbu, prema potrebi, doradu modela te punu provedbu vrednovanja. U svrhu ostvarenja specifičnih ciljeva operacije ostvarit će se članstvo u udruženjima za osiguravanje kvalitete (CEENQA, ECA i HDK) vezanim za umrežavanje AZVO-a, a edukacijama i stručnim usavršavanjima djelatnika i članova tijela AZVO-a i visokih učilišta u području osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja osnažit će se procesi unutarnjeg osiguravanja kvalitete krajnjih korisnika, kao i jačanje kapaciteta AZVO-a.

Prijavitelj: Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Donje Svetice 38/V, 10 000 Zagreb

Opći cilj: osiguravanje kvalitetnog i dostupnog visokog obrazovanja povećanjem kvalitete i učinkovitosti hrvatskih visokih učilišta razvojem novih i poboljšanjem postojećih postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete te jačanjem uloge unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta.

Specifični ciljevi:

  • daljnji razvoj sustava vanjskog osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja provedbom novih modela vanjskih vrednovanja,
  • osnaživanje procesa unutarnjeg osiguravanja kvalitete i jačanje kapaciteta ustanova za visoko obrazovanja te unapređenje internih poslovnih procesa AZVO-a.

Ciljne skupine:

  • Agencija za znanost i visoko obrazovanje
  • visoka učilišta

Ukupan iznos Poziva iznosi 4.300.000 EUR, ESF sufinanciranje iznosi 3.655.000 EUR (85%), dok je nacionalno sufinanciranje 645.000 EUR (15%).

Trajanje projekta: 70-73 mjeseca.

Poziv je otvoren od 16.2.2024. do 29.3.2024.

Datum početka podnošenja projektnog prijedloga je 16.2.2024.

  • Projektni prijedlog zaprima se isključivo elektroničkim putem, koristeći informacijski sustav koji se nalazi na URL adresi https://euf.mrosp.hr. Za pristup sustavu moguće je koristiti preglednike Chrome, Edge ili Firefox.
  • Prijavitelj treba prethodno zatražiti otvaranje korisničkog računa, slanjem zahtjeva na elektroničku adresu: [email protected].

Više o navedenom dosputno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci