09 velj 2024

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA OBJAVILO PROGRAM POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA MJERU NPOO C1.1.1. R6-I1 TRANSFORMACIJA I JAČANJE KONKURENTNOSTI KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Program potpora male vrijednosti za mjeru NPOO C1.1.1. R6-I1 Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija.

Navedenim Programom definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu potpora male vrijednosti (de minimis potpore) za projekte koji se provode u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. komponente C1 Gospodarstvo, podkomponente C1.1. Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo, investicije NPOO C1.1.1. R6-I1 Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija.

De minimis potpore dodjeljivat će se putem javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga koji se utvrđuje predmet istog, njegov cilj, prihvatljivost prijavitelja, uvjeti za dodjelu bespovratnih sredstava, obavezna dokumentacija koju mora sadržavati prijava/zahtjev za dodjelu potpore te postupak i način dodjele de minimis potpore, odnosno isplata sredstava te druga pitanja od značaja za transparentnost pri dodjeli de minimis potpora.

Cilj dodjele potpora je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te za razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga radi doprinosa kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Potpore će se dodjeljivati za:

1.) Grupu A – za troškove osoblja koje provodi aktivnost uspostave novih i/ili unapređenja postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu te za popratne aktivnosti: promidžbu i vidljivost; upravljanje projektom, reviziju projekta, pripremu projektnog prijedloga i izradu projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova;

2.) Grupu B – za uspostave novih i/ili unapređenja postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu, promidžbu i vidljivost, upravljanje projektom, izrade planova, strategija, organizacije poslovanja i sl., usavršavanja, sudjelovanja na sajmovima, pripreme projektnih prijedloga i pripreme projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja poslovnog prostora.

Potpore će se dodjeljivati mikro, malim i srednjim poduzećima, kako je utvrđeno u Preporuci Komisije 2003/361/EZ i Prilogu I. Uredbi 651/2014.

Ukupan iznos de minimis potpore koji se po državi članici može dodijeliti jednom poduzetniku ne smije premašiti 300.000 EUR tijekom bilo kojeg trogodišnjeg razdoblja.

Intenzitet potpore za aktivnosti u okviru Grupe A ne smije prelaziti 50 % prihvatljivih troškova, dok intenzitet potpore za aktivnosti u okviru Grupe B ne smije prelaziti 85 % prihvatljivih troškova. Obavezan dio nacionalnog sufinanciranja za potpore za Grupu A osigurat će se iz privatnih izvora korisnika, dok će obavezan dio nacionalnog sufinanciranja za potpore za Grupu B može biti osiguran iz javnih izvora na način da maksimalan intenzitet potpore iznosi najviše 100 % prihvatljivih troškova pod uvjetom da se time ne premaši gornja granica de minimis potpore po jednom poduzetniku, odnosno 300.000 EUR tijekom bilo kojeg trogodišnjeg razdoblja.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci