01 velj 2024

36. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Dnevni red 36. sjednice Upravnog vijeća PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

 

Zaključci s 36. sjednice Upravnog vijeća PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Na 36. sjednici Upravnog vijeća PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održanoj 31. siječnja 2024. godine usvojen je Zapisnik s 35. sjednice Upravnog vijeća PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, donesena je Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi antikorupcijskih mjera PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za I., II., III. i IV. kvartal 2023. godine, Odluka o davanju suglasnosti na rashodovanje dijela sitnog inventara PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, Odluka o davanju suglasnosti na otpis i rashodovanje dijela osnovnih sredstava PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 4 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupu 1 i 2 sa zajednicom ponuditelja BUILDING d.o.o. i TESLA d.o.o. te Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 5 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupe 3, 4, 5, 6 i 7 s Uredom ovlaštenog arhitekta Jurice Hajdarovića.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi antikorupcijskih mjera PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za I., II., III. i IV. kvartal 2023. godine

Odluka o davanju suglasnosti na rashodovanje dijela sitnog inventara PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Odluka o davanju suglasnosti na otpis i rashodovanje dijela osnovnih sredstava PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 4 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupu 1 i 2 sa zajednicom ponuditelja BUILDING d.o.o. i TESLA d.o.o.

Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za sklapanje Dodatka br. 5 Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za osnovne i srednje škole kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač za Grupe 3, 4, 5, 6 i 7 s Uredom ovlaštenog arhitekta Jurice Hajdarovića

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci