27 pro 2023

OBJAVLJEN JAVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU IZ SEKTORA VINA UNUTAR STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027. ZA INTERVENCIJU 58.1.B.01. – INVWINE – ULAGANJA – AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju  “58.1.b.01. – INVWINE – Ulaganja“.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi  navedeni su u članku 22. Pravilnika o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (Narodne novine br. 140/2023 i 152/2023).  Detaljan prikaz troškova za prihvatljive aktivnosti nalazi se u Listi prihvatljivih troškova u Prilogu II. Pravilnika.

Korisnici sredstava za intervenciju 58.1.b.01. Ulaganja su poduzeća u sektoru vina (vinarije, fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom i prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.), organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 7.822.750,00 EUR.

Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000 EUR.

Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi:

  1. a) 1.500.000 eura za mikro, mala i srednja poduzeća;
  2. b) 750.000 eura za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna eura;
  3. c) 550.000 eura za poduzeća sa 750 i više zaposlenih ili prometom od 200 milijuna eura i više.

Potpora odnosno financijska pomoć Unije u vidu intenziteta potpore iznosi:

a) 50 % prihvatljivih troškova za mikro, mala i srednja poduzeća;

b) 25 % od prihvatljivih troškova za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna eura;

c) 24 % prihvatljivih troškova za poduzeća sa 750 i više zaposlenih ili prometom od 200 milijuna eura i više.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu za intervenciju 58.1.b.01. – Ulaganja je od 22. siječnja 2024. godine od 12:00 sati do 01. ožujka 2024. godine do 12:00 sati.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

OBJAVLJENE IZMJENE JAVNOG NATJEČAJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA INTERVENCIJU 58.1.B.01. – INVWINE – ULAGANJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 19. siječnja 2024. godine izmjenu Javnog natječaja za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju  “58.1.b.01. – INVWINE – Ulaganja” objavljenog 27. prosinca 2023. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA ZA INTERVENCIJU 58.1.B.01. – INVWINE – ULAGANJA -AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je ispravak Javnog natječaja za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju  “58.1.b.01. – INVWINE – Ulaganja” objavljenog 27. prosinca 2023. godine.

Ispravkom natječaja rok za podnošenje zahtjeva za potporu produljen je do 04. ožujka 2024. do 12:00 sati.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci