22 pro 2023

NAJAVA POZIVA „POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO“ – MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Do kraja 2023. godine očekuje se objava Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Pozivom se potiču proizvodna ulaganja malih i srednjih poduzetnika te privatnih srednje kapitaliziranih poduzetnika pod uvjetom da im je utrošak energenata u odnosu na prihod veći od 2 % te da je riječ o ulaganju u prihvatljivi sektor.

Prijavitelji moraju biti malo ili srednje poduzeće (sukladno Prilogu I GBER) ili privatno srednje kapitalizirano poduzeće (sukladno definiciji u čl. 2 točkama 6. i 7. Uredbe 2015/1017), pod uvjetom da u konkurentnom postupku dodjele bespovratnih sredstava dokažu da planirana ulaganja doprinose u vrijednosti od najmanje 20% ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:

 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 • dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Popis prihvatljivih sektora je:

 • 10          Proizvodnja prehrambenih proizvoda;
 • 11          Proizvodnja pića;
 • 13          Proizvodnja tekstila;
 • 14          Proizvodnja odjeće;
 • 16          Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;
 • 17          Proizvodnja papira i proizvoda od papira;
 • 18          Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa;
 • 20          Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda;
 • 21          Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i pripravaka;
 • 22          Proizvodnja proizvoda od gume i plastike;
 • 23          Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda;
 • 24          Proizvodnja metala;
 • 25          Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme;
 • 28          Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.;
 • 31          Proizvodnja namještaja.

Prihvatljiva ulaganja: potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitost, potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energij, potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada.

Minimalna potpora iznosi 70.000,00 EUR, a do 75 % ulaganja se financira iz bespovratnih sredstava (ovisno o lokaciji ulaganja i veličini poduzetnika).

Rok za prijavu projekta je lipanj 2024. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci