23 kol 2023

OBJAVLJEN POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA U SKLOPU IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA TE UČENIČKIH DOMOVA U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024.

Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.

Na ovaj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to uz:

  1. izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike;
  2. osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima;
  3. osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka;
  4. osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike;
  5. suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima;
  6. unaprjeđenje mentorskog rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.

Najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do ukupno 4.000,00 eura/30.138,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2023. godine. Prijava projekta dostavlja se na propisanom obrascu isključivo pisanim putem.

Obavijest o rezultatima Poziva s popisom odobrenih projekata i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva.

Više informacija o objavljenom Pozivu dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci