10 kol 2023

FISHNET SUSTAV – NOVI KORAK U DIGITALIZACIJI PROVEDBE EU POTPORA U RIBARSTVU

Ministarstvo poljoprivrede uspostavilo je i pustilo u produkciju sustav FISHNET kojim će ribari, uzgajivači, riboprerađivači i drugi korisnici moći brže, lakše i jednostavnije sudjelovati u provedbi mjera potpore u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine.

Ovim sustavom digitalizirat će se cijeli proces provedbe potpora iz navedenog Programa te će se svaka razmjena informacija i dokumentacije između korisnika i tijela u sustavu upravljanja i kontrole provedbe Programa obavljati u digitalnom obliku.

Korisnici će kroz FISHNET podnositi zahtjeve za potporu, isplatu, kontrolu na terenu i sve druge zahtjeve, a na isti način će dostavljati i popratnu dokumentaciju uz te zahtjeve.

Isto tako, kroz FISHNET će se obrađivati zahtjevi, izdavati rješenja, izvještaji kontrole na terenu i odvijati sva druga razmjena podataka i dokumentacije sa korisnicima. Digitalna dostava podataka i dokumentacije zamijenit će dosadašnju fizičku dostavu čime će se uvelike uštediti i vrijeme i novac, a što će sve imati utjecaja na efikasniju provedbu Programa.    

FISHNET sustav koristit će se za sve mjere potpore koje se financiraju iz fondova EU namijenjenih ribarstvu, a čime će se osim ispunjavanja obveze dane EU propisima, u velikoj mjeri smanjiti administrativno opterećenje kako korisnika tako i tijela koja obrađuju zahtjeve, te time pojednostavniti i ubrzati postupci provedbe potpora. Uz to, u narednom razdoblju predviđena je integracija sustava FISHNET sa Nacionalnim identifikacijskim i autentifikacijskim sustavom (NIAS) preko sustava e-Poljoprivreda, a čime će se osigurati još u većoj mjeri jednostavna, brza i sigurna razmjena podataka.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci