30 lip 2023

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU – PODSJETNIK POLJOPRIVREDNICIMA KOJI SU PODNIJELI ZAHTJEV ZA POTPORU ZA INTERVENCIJU 31.06. KONZERVACIJSKA POLJOPRIVREDA

Poljoprivrednici koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potpore u 2023. godini za intervenciju 31.06. Konzervacijska poljoprivreda provode koncept proizvodnje koji ima za cilj ostvarivanje visoke i održive razine proizvodnje uz očuvanje prirodnih resursa i ostvarivanje prihvatljive dobiti.

Naime, prema članku 45. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu prilikom provedbe intervencije 31.06. Konzervacijska poljoprivreda tijekom proizvodne godine korisnik je u tehnološkom smislu obvezan:

  • provoditi reduciranu obradu tla, kojom se tlo ne prevrće;
  • provoditi minimalno dvopoljni plodored, odnosno na svakoj ARKOD parceli u godini zahtjeva nakon glavnih usjeva uzgajati sekundarne usjeve;
  • nakon svih radnih zahvata, potrebno je osigurati potpunu pokrivenost tla oranične površine biljnim ostacima i/ili zelenim pokrovom;
  • održavati oraničnu površinu od korovne vegetacije prema principima integrirane zaštite bilja uz obvezu primjene mehaničkih mjera.

Podsjećamo poljoprivrednike koji se spremaju na žetvu na obvezu osiguravanja potpune pokrivenosti tla oranične površine biljnim ostacima ili zelenim pokrovom nakon svih radnih zahvata. Također, poljoprivrednu površinu, i onu na kojoj je obavljena žetva, a do naredne sjetve, potrebno je održavati od korovne vegetacije prema principima integrirane zaštite bilja uz obvezu primjene mehaničkih mjera.

Više informacija bit će dostupno OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci