29 lip 2023

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PROJEKTIMA UDRUGA U PODRUČJU IZVANINSTITUCIONALNOGA ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE I MLADIH U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2023./2024.

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014., 70/2017., 98/2019. i 151/2022.), a koja udovoljava uvjetima Natječaja.

Udruga može prijaviti jedan projekt u jednom od tri osnovna područja aktivnosti:

  • P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnoga identiteta;
  • P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih;
  • P3: Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području.

Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (županiji/općini/gradu) u kojoj se projekt provodi.

Planirana vrijednost Natječaja je 1.858.119,32 EUR. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 6.636,14 EUR, a najveći 19.908,42 EUR. Odobreni iznosi isplatit će se korisnicima u tri rate tijekom školske godine 2023./2024.

Rok za prijavu na Natječaj je 28. srpnja 2023. godine.

Više o Natječaju dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci