21 lip 2023

EUROPSKA URBANA INICIJATIVA – OBJAVLJEN DRUGI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA

Europska urbana inicijativa (EUI) novi je instrument Europske komisije za potporu urbanoj dimenziji kohezijske politike u razdoblju 2021.-2027. godine, s namjenskim proračunom Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u iznosu od 450 milijuna EUR. EUI podupire urbana područja inovativnim djelovanjem, izgradnjom kapaciteta i znanja, razvojem politike i komunikacijom o održivom urbanom razvoju.

EUI je objavila drugi Poziv za dostavu prijedloga, koji omogućuje gradovima da ambiciozne i kreativne ideje pretvore u prototipove koji se mogu testirati u stvarnim urbanim okruženjima.

Za ovaj je Poziv iz Europskog fonda za regionalni razvoj dodijeljen indikativni proračun od 120 milijuna eura. Svaki projekt može dobiti do najviše 5 milijuna eura sufinanciranja iz ERDF-a, a provedba projekta trebala bi se odvijati unutar razdoblja od najviše 3,5 godine.

Rok za podnošenje Obrazca za prijavu je 5. listopada 2023. godine (14.00 sati).

Za drugi poziv na dostavu prijedloga prijavitelji mogu podnijeti prijedloge projekata koji se fokusiraju na jednu od tri teme:

  • ozelenjavanje gradova – u okviru ove teme financirate će se projekati koji eksperimentiraju i pružaju opipljiva inovativna rješenja za zelenu infrastrukturu u europskim gradovima kako bi se bolje riješili izazovi u području bioraznolikosti, onečišćenja, resursa i klimatskih promjena, uključujući razvoj sinergije s drugim ključnim područjima politika;
  • održivi turizam – u okviru ove teme financirat će se projekti koji podržavaju dugoročnu zelenu i digitalnu transformaciju te otpornost turističkog ekosustava;
  • iskorištavanje talenata u gradovima koji se smanjuju – u okviru ove teme financirati će se projekti koji testiraju nove načine zadržavanja i privlačenja talenata.

Zahtjev za potporu za provođenje EUI-IA mogu podnijeti sljedeća tijela:

  • Prva kategorija: Bilo koja gradska nadležnost lokalne administrativne jedinice definirana prema stupnju urbanizacije (DEGURBA) Eurostata kao grad, naselje ili predgrađe (što odgovara DEGURBA kodu 1 ili DEGURBA kodu 2 Eurostata) koja se sastoji od najmanje 50 000 stanovnika;
  • Druga kategorija: Udruženje ili grupacija urbanih vlasti s pravnim statusom organizirane aglomeracije sastavljene od lokalnih administrativnih jedinica, gdje većina (najmanje 51%) stanovnika živi u lokalnim administrativnim jedinicama koje su, prema stupnju urbanizacije (DEGURBA) Eurostata, definirane kao gradovi, mjesta ili predgrađa (koji odgovaraju DEGURBA kodu 1 ili DEGURBA kodu 2) i gdje je ukupna populacija najmanje 50 000 stanovnika;
  • Treća kategorija: Udruženje ili grupa urbanih vlasti bez pravnog statusa organiziranih aglomeracija gdje su sve uključene urbane vlasti (Glavna urbana uprava i pridružene urbane vlasti) lokalne administrativne jedinice definirane prema stupnju urbanizacije (DEGURBA) Eurostata kao gradovi, mjesta ili predgrađa (što odgovara DEGURBA kodu 1 ili DEGURBA kodu 2) i gdje je ukupna kombinirana populacija (Glavna urbana uprava i pridružene urbane vlasti) najmanje 50 000 stanovnika.

Zainteresirani gradovi se mogu prijaviti za sudjelovanje na seminarima koji će se održati:

Više informacija o objavljenom Pozivu dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci