09 lip 2023

OBJAVLJEN DRUGI POZIV NA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA „IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA“

Dana 9. lipnja 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Drugi poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“.

Predmet Poziva je ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova. Svrha Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20) kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22).

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili javnom ustanovom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta dnevnih boravaka u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 51.022.570,00 EUR, a osigurava se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru NPOO. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 95.561,00 EUR, a najviši iznosi 4.778.021,00 EUR. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu određuje se sukladno kategorijima ulaganja.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • Osnovne kategorije ulaganja:
 1. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić),
 2. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom),
 3. Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje),
 4. Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje,
 5. Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene,
 6. Adaptacija i opremanje postojećih prostora;
 • Promidžba i vidljivost;
 • Upravljanje projektom i administracija.

Prihvatljive kategorije troškova u okviru ovog Poziva su:

 • Troškovi izrade projektne i tehničke dokumentacije;
 • Troškovi upravljanja projektom, pripreme i objave dokumentacije za nadmetanja, provedbu javne nabave;
 • Troškovi izgradnje/dogradnje/nadogradnje/rekonstrukcije/adaptacije javne ustanove ili objekta druge namjene s ciljem provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • Trošak opremanja prostora javne ustanove ili objekta druge namjene s ciljem provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • Troškovi stručnog nadzora građenja, usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;
 • Troškovi promidžbe i vidljivosti.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 9. lipnja 2023. godine od 9.00 sati. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 8. kolovoza 2023. godine do 23.59 sati. Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku.

Više informacija o objavljenom Pozivu dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci