24 tra 2023

OBJAVLJEN NPOO POZIV CILJANA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedlog za Ciljana znanstvena istraživanja.

Svrha (cilj) Poziva: Povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro poduzetnici;
 • Mali poduzetnici;
 • Srednji poduzetnici;
 • Veliki poduzetnici;
 • Znanstvenoistraživačke institucije.

Prijavitelji, projekt provode u obveznom partnerstvu s najmanje jednim i najviše tri partnera. Prijavitelj i partneri moraju biti dio konzorcija. Među prijaviteljem i partnerima treba biti najmanje jedno poduzeće i najmanje jedna istraživačka organizacija.

Prihvatljive aktivnosti projekta:

1.) Istraživanje (TRL 1-4);

2.) Priprema projektnih prijedloga za buduće financiranje i planiranje dugoročne suradnje između akademske zajednice i gospodarstva;

3.) Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva;

4.) Posjećivanje i organizacija konferencija ili drugih specijaliziranih događaja povezanih s istraživačkom temom projekta te umrežavanje s potencijalnim međunarodnim i nacionalnim suradnicima;

5.) Diseminacija rezultata projekta i vidljivost;

6.) Upravljanje projektom i koordinacija konzorcija (prihvatljivo samo za prijavitelja);

7.) Administrativno vođenje projekta.

Ukupna bespovratna sredstva: 50.003.318,00 EUR.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 EUR

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 EUR.

Rok za podnošenje projektnih prijava: od 24. travnja 2023. godine do 31. kolovoza 2023. godine.

Više informacija o navedenom možete pronaći OVDJE.

 

1. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „CILJANA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ciljana znanstvena istraživanja“ (Referentni broj: C3.2. R2-I1.04)

Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

Upute za prijavitelje:

 • poglavlje 2.1. – Prihvatljivost prijavitelja – izmijenjena definicija „istraživačke organizacije“ sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff);
 • poglavlje 2.2. – Prihvatljivost partnera – izmijenjena definicija „istraživačke organizacije“ sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff);
 • poglavlje 2.6. – dodana napomena u skladu s dodanim Obrascem 13.; 
 • poglavlje 2.10. – izmjena prema već objavljenoj obavijesti o upisu troška osoblja u sustav eNPOO;
 • poglavlje 3.1. – izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti vezanoj uz dostavu Godišnjega financijskog izvješća ili ekvivalentnog izvješća za posljednju dostupnu godinu;
 • izmjena u skladu s dodanim Obrascem 13.;
 • produljenje roka za dostavu projektnih prijedloga do 15. rujna 2023. godine;
 • poglavlje 3.2. – izmjena roka za postavljanje pitanja u sklopu sustava eNPOO do 1. rujna 2023. godine; 
 • poglavlje 3.3. – izmjena roka za dostavu projektnih prijedloga do 15. rujna 2023. godine.

 Obrasci: 

 • izmjena Obrasca 7 b. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a – u Izjavi prijavitelja 7 b. dodano „ili gospodarske djelatnosti“;
 • izmjena Obrasca 12. Članovi istraživačkog i projektnog tima u skladu s dodanim novim Obrascem; 
 • dodan novi Obrazac 13. Izjava člana istraživačkog tima.

Prilozi:

 • izmjena Priloga 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava sukladno izmjeni Uputa za prijavitelje; 
 • izmjena Priloga 2. Sadržaj sporazuma o partnerstvu sukladno odredbama za suradnju za poduzeća i istraživačke organizacije;
 • sukladno već objavljenoj obavijesti dopuna Priloga 9. Izračun standardne veličine jediničnog troška za privatne istraživačke organizacije i poduzeća te Priloga 10. Izračun standardne veličine jediničnog troška za javne istraživačke organizacije, a vezana uz upis troškova osoblja u sustav eNPOO;
 • izmjena Priloga 12. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta sukladno izmjenama Priloga 1.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

2. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA I PRODULJENJE ROKA ZA PRIJAVU NA POZIV „CILJANA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA“ 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu „Ciljana znanstvena istraživanja“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.04).

Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

1.) Izmjena Uputa za prijavitelje vezane uz projektni i istraživački tim:

 • unutar poglavlja 2.4. nadodano je objašnjenje projektnog tima , te je
 • unutar poglavlja 2.6. nadodano objašnjenje vezano uz projektni tim, istraživački tim i tehničko osoblje.

2.) Izmjene prihvatljivosti troškova:

 • u poglavlju 2.10. Uputa za prijavitelje nadodana je napomena vezana uz unos troškova u sustav eNPOO.

3.) Izmjena Obrasca 2. Dodatni informacijski obrazac na engleskom jeziku:

 • izmijenjen kako bi odgovarao traženim podacima unutar Prijavnog obrasca.

4.) Izmjena Obrasca 12. Popis članova istraživačkog i projektnog tima sukladno gore navedenim izmjenama.  

5.) Izmjena roka za dostavu projektnog prijedloga sa 15. rujna 2023. godine na 29. rujna 2023. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

OBJAVLJENE 3. IZMJENE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA I PRODULJENJE ROKA ZA PRIJAVU NA POZIVU CILJANA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA (REFERENTNI BROJ: C3.2.R3-I1.04

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo 3. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Izmijenjena je slijedeća dokumentacija:

 • Upute za prijavitelje;
 • Obrazac 3. Izjava prijavitelja;
 • Obrazac 4. Izjava partnera;
 • Novi obrazac 14. Metodologija mjerenja kapaciteta predmetnog subjekta istraživačke organizacije;
 • Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
 • Prilog 8. Smjernice za korisnike državnih potpora;
 • Prilog 9. i 10. Metodologija za izračun SVJT;
 • Prilog 13. Kontrolna lista.

Izmjena roka za dostavu projektnog prijedloga sa 29. rujna 2023. godine na 20. listopada 2023. godine.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE. 

 

OBAVIJEST O 4. IZMJENI POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA I PRODULJENJE ROKA ZA PRIJAVU NA POZIVU CILJANA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo 4. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Sve izmjene unutar dokumentacije su označene i vidljive:

 • žutom bojom je označen novi tekst koji je ili nadodan ili izmijenjen u odnosu na prvotnu dokumentaciju,
 • stari tekst koji je potrebno izbaciti je označne sa strikethrough.

Izmijenjena je sljedeća dokumentacija:

 • Upute za prijavitelje;
 • Obrazac 10. Zahtjev za državnom potporom;
 • Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
 • Prilog 9. Metodologija za izračun SVJT;
 • Prilog 12. KL za admin. provjeru i provjeru prihvat. prijav., partnera i projekta

Izmjena roka za dostavu projektnog prijedloga mijenja se sa 20. listopada 2023. godine na 31. listopada 2023. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci