06 tra 2023

OBJAVLJEN 9. LAG NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 1.1.2. POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA-LAG PRIGORJE

Lokalna akcijska grupa “PRIGORJE” objavila je Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.2. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima” sukladan tipu operacije 6.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.–2020.

Predmet Natječaja je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelji/odgovorne osobe poljoprivrednih gospodarstava za početak poslovanja, koji imaju prebivalište, a u slučaju trgovačkog društva ili obrta i sjedište na području LAG-a.

Visina potpore iznosi 50.000,00 EUR korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznik socijalnih doprinosa Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom LAG natječaju iznosi 150.000,00 EUR.

Obuhvat LAG područja (JLS-a) :

  • Općine: Brckovljani, Gradec, Farkaševac, Preseka, Rakovec, Rugvica, Sokolovac i Sveti Ivan Žabno;
  • Gradovi: Dugo Selo, Križevci i Vrbovec.

Zahtjevi za potporu podnose se isključivo preporučenom poštom od 21. travnja 2023. godine, a najkasnije do 23. svibnja 2023. godine.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci