22 ožu 2023

OBJAVLJEN NATJEČAJ „USPOSTAVA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA“ IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava reciklažnih dvorišta“ ukupne vrijednosti 8.500.000,00 EUR / 64.043.250,00 HRK. Poziv se sufinancira se u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026.

Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prvenstveno u obalnim i otočnim JLS-ovima. Kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava za projekte izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta odnosno nabave mobilnih reciklažnih dvorišta se planira doprinijeti ostvarenju cilja komponente C.1.3. – Razvoj infrastrukture za recikliranje komunalnog i ambalažnog otpada.

Prihvatljive projektne aktivnosti po ovom Pozivu vezane su isključivo za građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta u svrhu osiguranja njegove funkcionalnosti i spremnosti za uporabu odnosno uz nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta, a projektne aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Reciklažna dvorišta – građevine

 1. priprema projektno-tehničke dokumentacije;
 2. građenje RD u skladu s pravomoćnim aktom na temelju kojeg može započeti izgradnja RD, što uključuje izvedbu građevinskih i drugih radova, te nabava opreme za RD u svrhu prikupljanja i skladištenja otpada;
 3. opremanje RD informatičkom i uredskom opremom za potrebe rada RD;
 4. aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe RD;
 5. aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom;
 6. aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu RD;
 7. nadzor radova, odnosno stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
 8. usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom;
 9. izobrazno-informativne aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovnika/korisnika o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju/razvrstavanju otpada u kućanstvima i o ulozi RD u sustavu gospodarenja otpadom;
 10. aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Mobilna reciklažna dvorišta:

 1. nabava mobilnog RD;
 2. izobrazno-informativne aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovništva/korisnika o važnosti sprječavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju/razvrstavanju otpada u kućanstvima i o ulozi RD u sustavu gospodarenja otpadom;
 3. aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

 • Jedinice lokalne samouprave

Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

 1. reciklažna dvorišta – građevine:
 • najniži iznos 67.000,00 EUR / 504.811,50 HRK
 • najviši iznos 840.000,00 EUR / 6.328.980,00 HRK
 1. mobilna reciklažna dvorišta:
 • najniži iznos 13.300,00 EUR / 100.208,85 HRK
 • najviši iznos 33.000,00 EUR / 248.638,50 HRK

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 25.04.23, 09:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 27.06.23, 11:00

Više informacija o Natječaju dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci