13 ožu 2023

OBAVIJEST O OBJAVI JAVNIH POZIVA KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA KORISNIKE IZ PODRUČJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Objavljeni su Javni pozivi Koprivničko-križevačke županije za korisnike iz područja gospodarskih djelatnosti:

1.) Javni Poziv za tekući projekt T 100093 potpore male vrijednosti po direktivi 1407

Prihvatljivi prijavitelji

Zainteresirani gospodarski subjekti do 50 zaposlenih (trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove) s područja Koprivničko-križevačke županije koji su zadržali isti nivo zaposlenosti ili ga povećali te u 2022. godini imaju minimalno 25% povećanje troškova energenata (struja/plin/gorivo).

Koprivničko-križevačka županija subvencionira 50% investicije u proizvodnu opremu ili energetske sustave za vlastite potrebe, učinjene nakon 01.01.2023. godine, u maksimalnom iznosu 7.000,00 EUR.

Zahtjevi za bespovratna sredstva podnose se isključivo putem aplikacije za javne pozive do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenoga 2023. godine.

Više informacija o Pozivu i prijavama dostupno je OVDJE.

ZATVOREN.

 

Izmjene i dopune Javnog Poziva za tekući projekt T 100093 Potpore male vrijednosti po direktivi 1407 

U Javnom pozivu za tekući projekt T 100093 Potpore male vrijednosti po direktivi 1407,  KLASA:302-01/23-01/3, URBROJ:2137-04/08-23-1, koji je dana 10. ožujka 2023. godine  objavljen na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije (Javni poziv) mijenja  se i dopunjuje točka II. Javnog poziva koja sada glasi: „Županija subvencionira do 50% ulaganja u opremu (pojedinačne minimalne vrijednosti  400,00 EUR bez PDV-a) ili energetske sustave za vlastite potrebe, učinjene nakon 01.01.2023.  godine, u maksimalnom iznosu 7.000,00 EUR / 52.741,50 kuna po korisniku. Porez na dodanu  vrijednost nije prihvatljiv trošak.“

Više informacija dostupno je OVDJE.

ZATVOREN.

2.) Javni Poziv za aktivnost A100021 županijski obrtnički i gospodarski sajmovi

Prihvatljivi prijavitelji

Gospodarski subjekti (tvrtke, obrti, zadruge i OPG-i) koji tijekom 2023. godine sudjelujući na tuzemnim i međunarodnim sajmovima/manifestacijama/izložbama promoviraju vlastite proizvode.

Koprivničko-križevačka županija će subvencionirati 50% nastalih materijalnih troškova (izlagački prostor/kotizacija i dizajn etiketa/pakiranja proizvoda). Godišnji kumulativni iznos subvencije po gospodarskom subjektu je 1.500,00 EUR.

Zahtjevi za bespovratna sredstva podnose se isključivo putem aplikacije za  javne pozive do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenoga 2023. godine.

Više informacija o Pozivu i prijavama dostupno je OVDJE.

 

3.) Javni Poziv za tekući projekt T100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina subvencioniranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora.

Prihvatljivi prijavitelji

Zainteresirani JLS-i, gospodarski subjekti  i OPG-i u sustavu PDV-a s područja Koprivničko-križevačke županije.

Ukoliko su podnositelji zahtjeva iz privatnog sektora, moraju se baviti gospodarskom proizvodnjom i namjeravaju graditi gospodarsku građevinu isključivo na području županije, subvencionirati će im se troškovi izrade glavnih i/ili izvedbenih projekata za izgradnju gospodarske građevine u visini od 30% iznos računa, maksimalno 4.000,00 EUR.

Ukoliko su podnositelji zahtjeva JLS-I, razvrstani u skupine II, III i IV sa vrijednošću indeksa razvijenosti do 100% subvencionirati će se 30% troškova za investicije iz područja gospodarstva, komunalnih djelatnosti, prometa, gospodarenja otpadom i sl.

Zahtjevi za bespovratna sredstva podnose se isključivo putem aplikacije za  javne pozive do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenoga 2023. godine.

Više informacija o Pozivu i prijavama dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci