02 ožu 2023

OBJAVLJEN POZIV NA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA „ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA SA STATUSOM KULTURNOG DOBRA”

Ministarstvo kulture i medija objavilo je otvoreni trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava usmjeren na energetsku obnovu zgrada koje imaju status kulturnog dobra.

Ovim pozivom podržat će se energetska obnova cjelovitih zgrada (ETC) koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • u stopostotnom su javnom vlasništvu;
 • prijavitelj obavlja kulturnu djelatnost u zgradi koja će se energetski obnavljati;
 • imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline;
 • nisu oštećene u potresu.

Cilj ulaganja je smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada navedenih u predmetu Poziva. Za financiranje će biti prihvatljivi projektni prijedlozi kojima se ostvaruje godišnja ušteda primarne energije od minimalno 30 %.

U trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora imati izrađenu projektnu dokumentaciju te ishođen akt za građenje, odnosno sva potrebna odobrenja, suglasnosti i posebne uvjete sukladno natječajnoj dokumentaciji.

Ukupna raspoloživa sredstva u okviru poziva iznose 39.816.842,52 EUR odnosno 300.000.000,00 HRK i dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele, u modalitetu trajnog poziva. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 66.361,40 EUR odnosno 500.000,00 HRK, a najviši iznos je 3.981.684,25 EUR odnosno 30.000.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji su ustanove u kulturi kojima je osnivač:

 • RH i/ili
 • JLP(R)S i/ili
 • ustanova kojoj je osnivač RH i/ili JLP(R)S.

Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 1. Izrada dokumentacije;
 2. Energetska obnova (mjere energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije (OIE), dodatne mjere, horizontalne mjere, stručni nadzor građenja/projektantski nadzor/koordinator zaštite na radu);
 3. Upravljanje projektom i administracija;
 4. Promidžba i vidljivost.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava je 17.04.2023., 12:00 sati.

Rok za podnošenje projektnih prijava je 31.12.2023., 23:59 sati.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku.

Više informacija o Pozivu dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci