01 ožu 2023

KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OBJAVILA JAVNE POZIVE U GOSPODARSTVU I KOMUNALNOJ DJELATNOSTI

Koprivničko-križevačka županija raspisala je Javne pozive u gospodarstvu i komunalnoj djelatnosti u 2023. godini.

Popis Javnih poziva:

·         Javni poziv za kapitalni projekt K 100013 Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina u 2023. godini

·         Javni poziv za kapitalni projekt K 100001 Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj Županije u 2023. godini

·         Javni poziv za Aktivnost A – 100158 Sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju

Prijave na Javne pozive podnose se isključivo putem aplikacije za Javne pozive koja je dostupna na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Rok za podnošenje prijedloga projekata za kapitalne projekte K 100013 i K 100001 je do 13. prosinca 2023. godine, dok je za Aktivnost A – 100158 do 1. listopada 2023. godine.

Tehnička podrška vezana uz e-prijave dostupna je isključivo putem adrese e-pošte: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci