25 sij 2023

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA – NAJAVA JAVNIH POZIVA

Proračunom Koprivničko-križevačke županije rezervirana su sredstva u ukupnom iznosu 1.907.111,00 eura za koja će se moći putem 25 javnih poziva prijaviti četiri grupe korisnika:

 • Privatni sektor – 832.000,00 eura;
 • Građani – fizičke osobe – 123.328,00 eura;
 • Javni sektor – 863.000,00 eura;
 • Udruge – 72.783,00 eura.

Javni pozivi, zajedno s obrascem zahtjeva i popisom dokumentacije, bit će objavljivani sukcesivno u razdoblju od veljače do srpnja 2023. godine na mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke županije, s Planom objave javnih poziva, o čemu će se obavijestiti korisnici i putem lokalnih novina.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu.

POPIS JAVNIH POZIVA ZA PRIVATNI SEKTOR:

Za poslovne aktivnosti u 2023. godini Proračunom Koprivničko-križevačke županije rezervirana su sredstva potpore male vrijednosti za poduzetnike, fizičke i pravne osobe, te obiteljska poljoprivredna gospodarstva u ukupnom iznosu 832.000,00 eura, koja će biti dodijeljena korisnicima prema uvjetima iz pojedinačnih javnih poziva.

 1. Potpore male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu
 2. Potpora male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i arondaciju
 3. Potpora male vrijednosti za višegodišnje nasade
 4. Potpora male vrijednosti za osiguranje u poljoprivredi
 5. Potpora male vrijednosti za povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva
 6. Potpora male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekološke proizvodnje
 7. Potpora male vrijednosti za legalizaciju poljoprivrednih objekata
 8. Potpora male vrijednosti za pčelarsku proizvodnju
 9. Potpora male vrijednosti – Sufinanciranje kamata za poljoprivrednu proizvodnju
 10. Potpora male vrijednosti za industrijsku proizvodnju povrća
 11. Tekući projekt T 100093 Potpora male vrijednosti za gospodarstvo po direktivi 1407 (poduzetnici do 50 zaposlenih) za gospodarske subjekte koji su zadržali isti nivo zaposlenosti ili ga povećali te u imaju rast troškova svih energenata (struja/plin/gorivo) za najmanje 25 % (2022./2021.)
 12. Tekući projekt T 100004 poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora
 13. Aktivnost A 100199 Potpora za samozapošljavanje „START UP“ za sve (nezaposlene i zaposlene)
 14. Aktivnost A 100021 Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi
 15. T 100090 Potpore male vrijednosti – subvencija kamata za dva natječaja:
 • HBOR-ovim programima „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ i „Investicije privatnog sektora“
 • Obrtna sredstva za mikro i male poduzetnike (do 50 zaposlenih) 

POPIS JAVNIH POZIVA ZA GRAĐANE – FIZIČKE OSOBE

Za tri javna poziva namijenjena građanima/fizičkim osobama rezervirana su sredstva u ukupnom iznosu 123.328,00 eura.

 1. Tekući projekt T 100107 Sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastite potrebe
 2. Natječaj za dodjelu potpore/donacije za zaštitna sredstva za sprečavanje šteta od divljači u 2023. godini
 3. Javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije

POPIS JAVNIH POZIVA ZA JAVNI SEKTOR

Za tri javna poziva Proračunom Koprivničko-križevačke županije rezervirana su sredstva kapitalne pomoći za jedinice lokalne samouprave u ukupnom iznosu 863.000,00 eura.

 1. Javni poziv za kapitalni projekt K 100013 Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina u 2023. godini
 2. Javni poziv za kapitalni projekt K 100001 Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj županije u 2023. godini
 3. Javni poziv za sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju u 2023. godini

POPIS JAVNIH POZIVA ZA UDRUGE

Proračunom Koprivničko-križevačke županije rezervirana su sredstva za donacije udrugama u iznosu 72.783,00 eura.

 1. Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga T 100055 Financiranje programa i projekata udruga za djelatnost gospodarstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj u 2023. godini
 2. Javni natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2023. godini
 3. Javni poziv za Aktivnost A – 100032 Turističke manifestacije županijskog značaja

Više informacija o javnim pozivima dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci