13 sij 2023

OBJAVLJENA 2. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „REGIONALNA DIVERSIFIKACIJA I SPECIJALIZACIJA HRVATSKOG TURIZMA KROZ ULAGANJA U RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA VISOKE DODANE VRIJEDNOSTI“ – GRUPA 1, 2 I 3 (NPOO.C1.6. R1-I1.01)

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ – Grupa 1, 2 i 3 (Referentni broj: NPOO.C1.6. R1-I1.01).

Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

  • Upute za prijavitelje (za grupu 1, 2 i 3);
  • Obrazac 3. Izjava partnera (za grupu 1, 2 i 3);
  • Obrazac 4. Izjava prijavitelja_partnera o (ne) povrativosti PDV – a (za grupu 1, 2 i 3);
  • Obrazac 6. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti (za grupu 1, 2 i 3);
  • Prilog 1. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (za grupu 1, 2 i 3);
  • Prilog 3.1 Postupak dodjele bespovratnih sredstava (za grupu 1);
  • Prilog 3.2 Postupak dodjele bespovratnih sredstava (za grupu 2);
  • Prilog 3.3 Postupak dodjele bespovratnih sredstava (za grupu 3);
  • Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave (za grupu 1, 2 i 3);
  • Prilog 6. Kontrolna lista za identifikaciju državnih potpora (za grupu 1, 2 i 3).

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga Izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna u sustavu fondovieu.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci