22 srp 2022

URBANA AGENDA ZA EU – OBJAVA NOVIH NATJEČAJA

U okviru Urbane agende za EU objavljeni su natječaji za formiranje partnerstava za nove prioritetne teme: Održivi turizam i Ozelenjivanje gradova. Partnerstva broje 15-20 članova iz redova predstavnika europskih gradova ili regija, tijela državne uprave, europskih organizacija, financijskih institucija te nadležnih uprava europske komisije. Zadaće partnerstava su izraditi Akcijski plan te provoditi njime zacrtane aktivnosti, koje moraju biti usmjerene na unapređenje EU regulative na konkretnom tematskom području i na postizanje veće dostupnosti izvora financiranja te unapređenje znanja i razmjenu iskustava.

Prijave se dostavljaju popunjavanjem odgovarajućeg obrasca, za svaku od prioritetnih tema.

Rok za prijavu: 16. rujna 2022. godine u 18:00 sati.

Podnesene prijave ocijenit će vanjski stručnjaci koje je ugovorila Europska komisija i Radna skupina za tehničku pripremu Urbane agende koji će listu predloženih partnera dostaviti na odlučivanje Radnoj skupini za urbani razvoj na razini ravnatelja (DGUM – Directors General for Urban Matters). Nakon sastanka planiranog za kraj listopada ove godine odabrani partneri će biti obaviješteni o izboru i pozvani na uključivanje u partnerstvo i početak rada.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci