15 tra 2022

OBJAVLJEN NOVI NATJEČAJ IZ NACIONALNOG PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST – „ULAGANJE C.1.5. R1-I1 IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNIH CENTARA ZA VOĆE I POVRĆE“

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novi Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Ulaganje C.1.5. R1-I1 izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje ulaganja u izgradnju i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće:

 • LDC projekt kao lokalna infrastruktura;
 • LDC projekt proizvođačke organizacije i partneri.

Prihvatljivi prijavitelji:

A) Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva gdje je LDC projekt kao lokalna infrastruktura:

 • jedinica/e područne (regionalne) samouprave (JRS);
 • trgovačko društvo osnovano od strane i u 100%-tnom vlasništvu JRS u okviru kojeg će se provoditi projekt izgradnje i opremanje LDC-a.

B) Prihvatljivi prijavitelji u smislu Poziva gdje je LDC projekt proizvođačke organizacije i partnera su:

 • u slučaju proizvođačka/e organizacija/e kao samostalnog investitora koji može osigurati financiranje projekta, prihvatljivim prijaviteljem smatrat će se priznata proizvođačka organizacija kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću ili zadruga:
 • u slučajevima:

          – proizvođačka/e organizacija/e i JRS i/ili jedinice lokalne samouprave (JLS), kao investitori u zajedničkom projektu;

          – proizvođačka/e organizacija/e i drugi poduzetnik/poduzetnici, kao investitori u zajedničkom projektu;

          – proizvođačka/e organizacija/e i JRS i/ili JLS, i drugi poduzetnik/poduzetnici, kao investitori u zajedničkom projektu.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 610.000.000,00 HRK.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je od 30. travnja 2022. godine do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost ili isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga odnosno do 31. ožujka 2023. godine.

Više informacija o navedenom Pozivu možete pronaći OVDJE.

 

OBJAVA 1. IZMJENE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ULAGANJE C.1.5. R1-I1 – IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNIH CENTARA ZA VOĆE I POVRĆE (REF. BR. NPOO.C1.5.R1-I1.02)

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 – izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće (ref. br. NPOO.C1.5.R1-I1.02) s cjelokupnom dokumentacijom.

U dokumentu  „Prva izmjena Poziva – popis izmjena“ navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente:

 • Prilog 1. Ugovor
 • Prilog 2. Opći uvjeti ugovora
 • Kodovi intervencija u sustavu eNPOO

Izmjene izvršene u Prilogu 1. Ugovor i Prilogu 2. Opći uvjeti ugovora se odnose na tehničko usklađivanje ugovora s uputama za prijavitelje što nema nikakvih posljedica na sam postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Kodovi intervencija (DIMENZIJA 1 – PODRUČJE INTERVENCIJA) u okviru ovog Poziva se mijenjaju u sustavu eNPOO i nemaju utjecaj na postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

 

OBJAVA 2. IZMJENE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ULAGANJE C.1.5. R1-I1 – IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNIH CENTARA ZA VOĆE I POVRĆE

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 17. ožujka 2023. 2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 – izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće (ref. br. NPOO.C1.5.R1-I1.02) s cjelokupnom dokumentacijom.

U dokumentu  Poziv  NPOO.C1.5.R1-I1.02_POPIS IZMJENA_2 IZMJENA navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće:

 • Sažetak Poziva;
 • Upute za prijavitelje;
 • Prilog 1. Ugovor_1. izmjena;
 • Prilog 2. Opći uvjeti ugovora_1. izmjena;
 • Obrazac 7._DNSH;
 • Kodovi intervencija u sustavu eNPOO

Izmjena uputa za prijavitelje i dokumentacije Poziva proizlazi iz uočenih nedostataka te određenih nedorečenosti i nepreciznosti pojedinih zahtjeva u Pozivu.

Preciznije se definira zahtjev da se postotak samodostatnosti izgrađene infrastrukture u energetskim potrebama treba postići korištenjem sunčeve energije. Ujedno kao izvor provjere ispunjenosti pokazatelja dopunjava se da se pored Glavnog projekta za provjeru ispunjenosti ovog zahtjeva koristi posebno potpisano Izvješće/Potvrda projektanta i ovlaštenog nadzornog inženjera o izvedenom stanju.

Preciznije se definira zahtjev kojem mora udovoljavati izgrađeni logističko-distributivni centar u pogledu postotka samodostatnosti objekta u godišnjoj proizvodnji energije korištenjem sunčeve energije (najmanje 58%) te se isto mijenja u obrascu 7. kojim prijavitelj dokazuje ispunjenje DNSH kriterija.

Tijekom dosadašnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava uočeno je da je od prijavitelja putem zahtjeva za pojašnjenjima tražena dodatna dokumentacija koju su prijavitelji i dostavili te je ista dodana u popis dokumenata koju prijavitelji prilažu prijavnom obrascu.

Produljen je rok prijave projektnih prijedloga sa 31. 03. 2023. do iskorištenja financijske alokacije Poziva, a najkasnije do 31. 12. 2023. kako bi se omogućilo dodatno vrijeme potencijalnim prijaviteljima za pripremu potrebne dokumentacije za prijavu.

Zbog dugotrajnosti postupaka ishođenja kredita kod banaka (sklapanja Ugovora o kreditu), ako se udio privatnog financiranja projekta podmiruje kreditom banke, pored Ugovora o kreditu dozvoljena je mogućnost dostave potvrde banke o kreditu kao dokaz zatvaranja financijske konstrukcije projekta. Dozvoljen je unos vrijednosti vlastite imovine prijavitelja u projekt koja je u funkciji projekta izgradnje i opremanja logističko-distributivnog centra za voće i povrće.

S ciljem pomoći prijaviteljima u osiguranju tekućeg financiranja projekta, uvedena je mogućnost podnošenja mjesečnih zahtjeva za nadoknadu sredstava u Prilogu 1. Ugovor_2. izmjena.

Izmjena izvršena u Prilogu 2. Opći uvjeti ugovora_2. izmjena,  odnosi se na tehničko usklađivanje ugovora s Uputama za prijavitelje isto kao i izmjena Sažetka Poziva, što nema posljedica na sam postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Kodovi intervencija (DIMENZIJA 1 – PODRUČJE INTERVENCIJA) u okviru ovog Poziva se mijenjaju u sustavu eNPOO i nemaju utjecaj na postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

OBAVIJEST O 3. IZMJENAMA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ULAGANJE C.1.5. R1-I1 – IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNIH CENTARA ZA VOĆE I POVRĆE

Ministarstvo poljoprivrede je dana 19. prosinca 2023. objavilo treće izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R1-I1 – izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće (ref. br. NPOO.C1.5.R1-I1.02) s cjelokupnom dokumentacijom.

U dokumentu  Poziv  NPOO.C1.5.R1-I1.02_POPIS IZMJENA_3 IZMJENA navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće:

 • Sažetak Poziva;
 • Upute za prijavitelje;
 • Obrazac 7.- DNSH

Izmjena uputa za prijavitelje i dokumentacije Poziva proizlazi iz uočenih nedostataka te određenih nedorečenosti i nepreciznosti pojedinih zahtjeva u Pozivu. Preciznije se definira zahtjev kojem mora udovoljavati izgrađeni logističko-distributivni centar u pogledu postotka samodostatnosti objekta u godišnjoj proizvodnji energije korištenjem sunčeve energije (najmanje 58%) te se isto mijenja u obrascu 7. kojim prijavitelj dokazuje ispunjenje DNSH kriterija.

Produljen je rok prijave projektnih prijedloga sa 31. prosinca 2023. do iskorištenja financijske alokacije Poziva, a najkasnije do 30. travnja 2024. kako bi se omogućilo dodatno vrijeme potencijalnim prijaviteljima za pripremu potrebne dokumentacije za prijavu.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci