28 ožu 2022

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORE MALE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNICIMA ZA NABAVU MINERALNOG GNOJIVA OD 01. TRAVNJA 2022.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Pravilnik o provedbi Programa potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva (Narodne novine br. 38/2022) te da se Zahtjevi za potporu podnose u razdoblju od 01. travnja do 15. svibnja 2022. godine.

Za potporu su prihvatljivi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji su Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu u 2021. godini, s poljoprivrednim površinama veličine 1 ha i više na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih kultura iz Programa (ratarske kulture, trajni nasadi, povrće, ukrasno bilje, ljekovito bilje).

Potpora se dodjeljuje za najviše 20 ha od ukupno prijavljenih poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih kultura.

Zahtjev za potporu podnosi se Agenciji za plaćanja putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije. Po podnošenju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti poštom ispisani i ovjereni Zahtjev uz ostalu dokumentaciju koja uključuje:

  • dokaz o kupnji mineralnog gnojiva izdan u razdoblju od 01. listopada 2021. godine do dana podnošenja Zahtjeva (R1 ili R2 račun i/ili originalni maloprodajni račun na ime podnositelja Zahtjeva i/ili originalni maloprodajni račun i otpremnica/izdatnica na ime podnositelja Zahtjeva);
  • popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev ili popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev.

Više informacija o navedenom možete vidjeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci